Literatura dietetyka Drukuj

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Mirosław Jarosz. "Praktyczny podręcznik dietetyki", wyd.
Instytut Żywności i Żywienia 2010 r s.391-423.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Zofia Wieczorek-Chełmińska, "Żywienie w chorobach nowotworowych", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011r.
2) Mirosław Jarosz, Iwona Sajór , "Żywienie chorych z nowotworami", wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012r.,