Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym Drukuj

Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym

Zostało powołane na podstawie art. 204 ust.1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2002r., poz. 572, z późn. zm.) w dniu 20 grudnia 2012 roku i wpisane w uczelnianym Rejestrze Studenckich Kół Naukowych UWM pod nr 233.

Opiekunem SKN Badań w Zdrowiu Publicznym jest dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym zrzesza i zaprasza wszystkich chętnych Studentów, którzy są zainteresowani:

 • doskonaleniem własnego warsztatu naukowego;
 • działalnością promocyjną nauki;
 • interdyscyplinarnością zdrowia i jego uwarunkowań.


Celami Statutowymi Studenckiego Koła Naukowego Badań w Zdrowiu Publicznym są:

 1. Pogłębianie wiadomości na temat zdrowia publicznego;
 2. Wdrażanie do udziału w pracach naukowo-badawczych;
 3. Udział w opracowaniu pomocy dydaktycznych dla studentów;
 4. Udział w studenckich obozach naukowych;
 5. Udział w wyjazdach naukowo-szkoleniowych w ramach wymiany do innych ośrodków badawczych w kraju i poza jego granicami;
 6. Kształtowanie umiejętności przygotowania i prezentacji prac naukowych;
 7. Udział w sympozjach, zjazdach i konferencjach naukowych, naukowo-szkoleniowych;
 8. Kształtowanie umiejętności prowadzenia badań naukowych oraz organizacji konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych;
 9. Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi organizacjami i kołami naukowymi.