Struktura Wydziału

 

 1. Katedra Analityki Medycznej
 2. Katedra Anatomii
 3. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

• Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 4. Katedra Biologii Medycznej
 5. Katedra Chirurgii

• Klinika Chirurgii Ogólnej
• Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej
• Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej

 6. Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

• Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego
• Klinika Urologii
• Oddział Kliniczny Torakochirurgii

 7. Katedra Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

• Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki
• Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej

 8. Katedra Chorób Wewnętrznych

• Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
• Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
• Oddział Kliniczny Hematologii

 9. Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

• Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

10. Katedra Farmakologii i Toksykologii
11. Katedra Fizjologii Człowieka
12. Katedra Ginekologii i Położnictwa

• Klinika Ginekologii
• Klinika Medycyny Matczyno - Płodowej i Położnictwa
• Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy i Ginekologii Onkologicznej

13. Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
14. Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii

• I Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
• II Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

15. Katedra Medycyny Ratunkowej

• Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

16. Katedra Medycyny Sądowej
17. Katedra Neurologii i Neurochirurgii

• Klinika Neurochirurgii
• Oddział Kliniczny Neurologii
• Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej
• Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii

18. Katedra Okulistyki

• Oddział Kliniczny Okulistyki

19. Katedra Onkologii

• Klinika Radioterapii
• Oddział Kliniczny Chemioterapii

20. Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

• Klinka Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

21. Katedra Ortopedii i Traumatologii

• Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

22. Katedra Patofizjologii
23. Katedra Patomorfologii

• Zakład Patomorfologii

24. Katedra Pediatrii
25. Katedra Pediatrii Klinicznej

• Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
• Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt
• Oddział Kliniczny Pediatryczny i Hematologiczno - Onkologiczny

26. Katedra Pielęgniarstwa
27. Katedra Psychiatrii

• Klinika Psychiatrii

28. Katedra Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie
29. Katedra Pulmonologii i Infekcjologii

• Klinika Pulmonologii
• Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

30. Katedra Radiologii
31. Katedra Rehabilitacji

• Klinika Rehabilitacji

32. Katedra Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii
33. Zakład Medycyny Rodzinnej
34. Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
35. Dziekanat


36. Katedra Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii)