Koło Naukowe PDF Drukuj Email

CELE I ZAŁOŻENIA

KOŁA NAUKOWEGO REHABILITACJI PRZY
KATEDRZE I KLINICE REHABILITACJI

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W OLSZTYNIE

Celem Koła jest:

 1. Kształtowanie i ukierunkowanie zainteresowania studentów na dziedzinę rehabilitacji.
 2. Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu rehabilitacji.
 3. Propagowanie nowoczesnego, wszechstronnego podejścia do problemów chorego.
 4. Prowadzenie badań klinicznych i naukowych.

Główne założenia Koła:

 1. Pogłębianie wiedzy na temat rehabilitacji.
 2. Propagowanie wiedzy na temat rehabilitacji.
 3. Nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy lekarza oraz kształtowanie postaw.
 4. Rozwój zdolności osobistych i kwalifikacji zawodowych.
 5. Szkolenie w zakresie korzystania z literatury naukowej i zasobów internetu.
 6. Nauka konstruowania projektów badawczych oraz metodologii prac naukowych.
 7. Przeprowadzanie własnych obserwacji i badań.
 8. Nauka pisania prac naukowych.
 9. Promocja zdrowia i propagowanie wiedzy z zakresu rehabilitacji wśród studentów i ogółu społeczeństwa.
 10. Promowanie Katedry, Wydziału i Uniwersytetu w kraju i za granicą.

Realizacja założeń Koła:

 1. Regularne spotkania członków koła i pracowników Katedry co 1-2 tygodnie.
 2. Przygotowywanie przez studentów referatów na zadane tematy.
 3. Przygotowywanie przez studentów projektów badań naukowych i ich realizacja.
 4. Opracowywanie wyników i przedstawianie na krajowych i zagranicznych spotkaniach/konferencjach studenckich kół naukowych oraz publikacje w pismach naukowych.
 5. Udział w codziennej pracy klinicznej Katedry i Kliniki Rehabilitacji.
 6. Udział w seminariach, spotkaniach i konferencjach naukowych z zakresu rehabilitacji.
 7. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu akcji promujących zdrowie i propagujących wiedzę z zakresu rehabilitacji wśród studentów i społeczności.
 8. Współudział w organizowaniu spotkań naukowych studentów (XLI MSKN Olsztyn, koordynacja Sekcji Naukowej Medycznej).
 9. Współpraca z innymi kołami naukowymi w ramach uczelni macierzystej i poza nią (także zagraniczna).
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 11. Szkolenie przez wydawnictwo Elsevier w nowoczesnych sposobach publikacji prac naukowych.