PDF Drukuj Email

    Katedra Rehabilitacji powstała 16 czerwca 2008 roku na Wydziale Nauk Medycznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach jej struktury w dniu 24 września 2008 r. powołano Klinikę Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną.
    Klinika Rehabilitacji zapewnia rehabilitację schorzeń neurologicznych i neurochirurgicznych, ortopedycznych, chirurgicznych, reumatologicznych, świadcząc tym samym usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Prowadzone są zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie: kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i hydroterapii. Klinika Rehabilitacji będzie stanowiła centrum kliniczne pionu rehabilitacji w naszym regionie, będzie placówką kreującą współpracę międzynarodową w zakresie rehabilitacji medycznej oraz podstawowym ośrodkiem szkolenia zawodowego, podyplomowego lekarzy w województwie warmińsko-mazurskim.
    Obecnie siedzibą Katedry i Kliniki Rehabilitacji jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, który został uhonorowany laurem „Najlepszym z Najlepszych”, przyznawanym przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.
     Katedra Rehabilitacji prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i badawczą. Prężnie rozwijający się zespół przekazuje swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe studentom wszystkich kierunków działających na Wydziale Nauk Medycznych oraz innych Wydziałach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zachęca także do aktywnego rozwoju przyszłych lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i dietetyków poprzez czynny udział w Studenckim Kole Naukowym Rehabilitacji.
    Ponadto Katedra od 2010 roku prowadzi cykliczny, ogólnopolski kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej pt. Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
    Badania naukowe dotyczą szeroko pojmowanej rehabilitacji medycznej. Obejmują swoim zakresem kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
    Pracownicy Katedry Rehabilitacji prowadzą także naukową współpracę międzynarodową, w wyniku czego powstają liczne publikacje naukowe. Nad rozwojem procesu dydaktycznego i naukowego jednostki i jej pracowników czuwa Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski.