Katedra Pulmonologii i Infekcjologii

 

Zajęcia z przedmiotu "choroby zakaźne"

Informujemy, iż zajęcia z przedmiotu "choroby zakaźne" będą odbywać się w Ostródzie w Centrum Zdrowia MEDICA. Studenci będą odbierani o godzinie 7:00 z ul. Warszawskiej 30 (Szpital Kliniczny UWM), zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

Spotkanie Koła Studenckiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie Studenckiego Naukowego Koła Kardiopulmonologicznego i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego.

Spotkanie odbędzie się 20.01.2017 r. o godzinie 15:30, na ul. Żołnierskiej 14 C (Katedra Pielęgniarstwa), w sali 303.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Podziękowania

Szanowni Państwo,

pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom, którzy wzięli udział w konferencji PULMONOLOGIA – PRZYPADKI KLINICZNE, zorganizowanej w dniu 23 września 2016r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się.

W szczególności dziękujemy Panelistom za przekazanie swojej wiedzy w jasny i zrozumiały sposób. Mamy nadzieję, że był to dla Państwa dobrze wykorzystany czas, który pozwolił na poszerzenie wiedzy. Otwierając jednocześnie nowe synergiczne perspektywy do wymiany poglądów i nieskrepowanej dyskusji w obszarze badań związanych z chorobami układu oddechowego.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Sponsorów spotkania bez których nasze wydarzenie byłoby zdecydowanie uboższe. Licząc na Państwa wsparcie, zapraszamy do dalszej współpracy.

Jeszcze raz dziękujemy za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń i wiedzy w trudnej dziedzinie leczenia chorób płuc, była inspirująca do dalszych własnych działań w tym zakresie. Licząc na Państwa obecność, już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji, w przyszłym roku.

To, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością.

 

W imieniu organizatorów

dr Stanisław Ejdys

 


 


 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września 2016r., w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 78, odbędzie się konferencja naukowa pt. „PULMONOLOGIA – PRZYPADKI KLINICZNE”. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących chorób układu oddechowego z uwzględnieniem tematyki leczenia nowotworów płuc. Mając na uwadze jak ważne są to problemy, chcemy na konkretnych przykładach pokazać, jakie trudności mogą pojawić się na każdym etapie opieki nad chorymi na te choroby, zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu. Za szczególnie pożądane uznaliśmy zbliżanie nauki do praktyki, stąd też poszczególne przypadki będą omawiać znani lekarze pulmonolodzy, pielęgniarki z dużym doświadczeniem w Klinice Pulmonologii, lekarze onkolodzy oraz inne osoby. Wierzymy przy tym, że konferencja w swojej formule spełni oczekiwania uczestników i pozwoli na pogłębienie wiedzy w trudnej dziedzinie leczenia chorób układu oddechowego.W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane tematyką do wzięcia udziału w konferencji. Jednocześnie informujemy, że koszt uczestnictwo w konferencji wynosi 0 zł.

Organizatorzy

 

Formularz zgłoszeniowy na Konferencję - Pulmonologia przypadki kliniczne (docx)

Formularz zgłoszeniowy na Konferencję - Pulmonologia przypadki kliniczne (pdf)

Program Konferencji - Pulmonologia przypadki kliniczne 23.09.2016 (docx)

Program Konferencji - Pulmonologia przypadki kliniczne 23.09.2016 (pdf)

Ulotka konferencyjna - Pulmonologia przypadki kliniczne (docx)

Ulotka konferencyjna - Pulmonologia przypadki kliniczne (pdf)

 


 

 

Katedra Pulmonologii i Infekcjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Katedrą Pulmonologii i Infekcjologii kieruje prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska.

W skład Katedry wchodzą:

  • Klinika Pulmonologii
  • Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Zajęcia kliniczne odbywają się w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz w Centrum Zdrowia MEDICA w Ostródzie.

Przy Katedrze działa Studenckie Naukowe Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego.