Opieka pielęgniarska nad chorym w reumatologii PDF Drukuj Email

Program zajęć dydaktycznych
z przedmiotu 
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYM W REUMATOLOGII
dla studentów kierunku PIELĘGNIARSTWO,
studia stacjonarne I stopnia I rok
2012/2013

Wykłady

 1. Podział i klasyfikacja chorób reumatycznych
 2. Definicje wybranych układowych chorób tkani łącznej
 3. Epidemiologia i etiopatogenza wybranych chorób reumatycznych.
 4. Badania diagnostyczne chorób reumatycznych. farmakoterapia wybranych układowych chorób tkanki łącznej.
 5. Nowoczesne terapie biologiczne wybranych układowych chorób tkanki łącznej.
 6. Profilaktyka chorób reumatycznych na przykładzie choroby zwyrodnieniowej i osteoporozy.
 7. Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów w chorobach reumatycznych.
 8. Przewlekłe zespoły bólowe w reumatologii.
 9. Reumatyzm tkanek miękkich.

Seminaria

 1. Wskazanie grupi stowarzyszeń działających na rzecz wsparcia pacjentowi z chorobą przewlekłą.
 2. Proces pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów, studium przypadku. Zadania pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu pacjenta . Planowanie edukacji pacjenta
 3. Proces pielęgnowania pacjenta z łuszczycowym zapaleniem stawów.
 4. Proces pielęgnowania pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
 5. Proces pielęgnowania pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym.
 6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z twardziną układową, zespołem antyfosfolipidowym i dną moczanową.
 7. Opieka nad pacjentem po leczeniu ortopedycznym z choroba zapalną tkanki łącznej i chorobą zwyrodnieniową.

 Praktyki zawodowe

 1. Działania dotyczące planowania, organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w oddziale reumatologii.
 2. Zadania pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z chorobami reumatycznymi
 3. Zadania pielęgniarki z zakresu funkcji rehabilitacyjnej u pacjenta z układowa chorobą tkanki łącznej.
 4. Edukacja pacjentów z osteoporozą i chorobą zwyrodnieniową