Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PDF Drukuj Email

Zostało powołane na podstawie art.204 ust.1-3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2002r., poz.572, z póżn.zm.)w dniu 28 kwietnia 2005 roku i wpisane w uczelnianym Rejestrze Studenckich kół Naukowych UWM.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu od początku jego powstania jest mgr piel. Zofia Małgorzata Jurczyk.

Celami Statutowymi Koła jest:

  1. Pogłębianie wiedzy studentów z zakresu Nauk o Zdrowiu;
  2. Rozwijanie zainteresowań zawodowych studentów;
  3. Wdrażanie studentów do prowadzenia badan naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa;
  4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii zawodu;
  5. Integracja studentów ze środowiskiem pracujących pielęgniarek.

 

Opiekun SKN Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
mgr piel. Zofia Małgorzata Jurczyk.