Kwalifikacje absolwenta PDF Drukuj Email
wtorek, 01 grudnia 2009 14:55

Kwalifikacje absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
 • organizowania pracy własnej;
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych  i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kwalifikacje absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo

Absolwent posiada umiejętności:

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa;
 • świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa;
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej;
 • nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej;
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki

zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Poprawiony: środa, 11 kwietnia 2012 10:59