Studenckie Naukowe Koło Pediatryczno-Hematologiczne Drukuj

Na podstawie art. 204 ust.1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572z późn. zmianami), w dniu 10 czerwca 2013 roku na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne.

Opiekunem koła została Pani dr n.med. Wanda Badowska

Celem Koła jest:

 1. Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu pediatrii, kształtowanie zainteresowań w/w dziedzinie.
 2. Propagowanie nowoczesnego, wszechstronnego podejścia do problemów chorego dziecka    i jego środowiska (propagowanie zdrowego stylu życia).
 3. Prowadzenie badań naukowych.

Główne założenia Koła:

 1. Pogłębianie wiedzy na temat pediatrii oraz poszczególnych specjalności głownie onkologii 
  i hematologii dziecięcej.
 2. Nabywanie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw etycznych niezbędnych   w przyszłej pracy lekarza.
 3. Rozwój zdolności osobistych.
 4. Szkolenie w zakresie korzystania z literatury naukowej i zasobów internetu.
 5. Przeprowadzanie własnych obserwacji i badań.
 6. Nauka pisania prac naukowych.
 7. Promocja zdrowia i propagowanie wiedzy z zakresu pediatrii wśród studentów
 8. Promowanie Katedry, Wydziału i Uniwersytetu w kraju i za granicą.