PDF Drukuj Email

Katedra Pediatrii została powołana w dniu 16.06.2008 na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM z dnia 13.06.2008 roku.
W dniu 22 stycznia 2009 roku, na zebraniu pracowników Katedry Pediatrii, powołano Pana dr hab. n. med. Piotra Jurkowskiego, Prof. UWM na stanowisko Kierownika Katedry.

W skład Katedry wchodzi Klinika Pediatrii i Alergologii. Trwają prace nad utworzeniem Pracowni Biostatystyki mającej służyć studentom realizującym przedmiot Biostatystyka jak również pracownikom Wydziału Nauk Medycznych. Będzie ona wsparciem przy projektowaniu badań, analizie uzyskanych wyników i wyciąganiu wniosków w oparciu o standardy metodologiczne.

Badania naukowe prowadzone w ramach Katedry Pediatrii dotyczą szerokorozumianego wpływu czynników środowiskowych na rozwój organizmów i tkanek. Katedra równolegle realizuje badania dotyczące wspomagania decyzji w medycynie za pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Pediatrii realizują zajęcia z przedmiotu Propedeutyka Pediatrii i Biostatystyka. Ponadto studenci wszystkich kierunków Wydziału Nauk Medycznych mogą poszerzać swoją wiedzę oraz zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach Koła Naukowego Pediatrii działającego przy Katedrze Pediatrii. Spotkania takie pozwalają studentom na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu pediatrii pod czujnym okiem doświadczonych lekarzy pediatrów.

Plany rozwojowe Katedry Pediatrii związane są z rozwojem młodej kadry naukowej, a także z zatrudnieniem nowych pracowników naukowo-dydaktycznych – lekarzy pediatrów.

Rozwój naukowy oparty jest głównie o badania własne oraz pozyskiwane granty z KBN (udział w grantach i projektach wewnętrznych i zewnętrznych).
Katedra ogromną wagę przywiązuje się do unowocześniania procesu dydaktycznego oraz rozwoju Koła Naukowego Pediatrii.