Publikacje Drukuj

 

PUBLIKACJE 2008-2017

 

 

2008r.

Kozielec Z, Czeremszyńska-Respekta B, Sulik M, Nawrocki S, Szóstak B.: Histoclinical parameters of  invasive aspergillosis in radiochemotherapy treated patient. Polish Annals of Medicine, 2008; 15(1): 25-33.

 

Poniatowska-Broniek G, Sulik M.: Wybrane chłoniaki śródpiersia. I. Chłoniak Hodgkina (HL). Polish Annals of Medicine, 2008; 15(1): 77-87.

 

Poniatowska-Broniek G, Sulik M.: Wybrane chłoniaki śródpiersia. II. Pierwotny chłoniak śródpiersia (grasiczy) z dużych komórek B (PMBL). Polish Annals of Medicine, 2008; 15(1): 88-96.

 

Poniatowska-Broniek G, Sulik M.: Wybrane chłoniaki śródpiersia. III. Chłoniak szarej strefy w śródpiersiu (MGZL). Polish Annals of Medicine, 2008; 15(1): 97-100.

 

 

2009r.

Myśliwiec P, Dadan J, Łukaszewicz J, Sulik M.: Phaeochromocytoma, coexisting with cortical adenoma of right adrenal gland, treated retroperitoneoscopically. Pol. Prz. Chir. 2009; 81(1): 73.

 

Snarska J, Suszkiewicz R, Iwanowicz K, Biernacki M, Michalak M, Biedziuk B, Bogucki P, Sulik M.: A giant recurrent myxoid liposarcoma of the retroperitoneal and peritoneal cavity. Współczesna Onkologia, 2009; 13(6): 334-338.

 

Myśliwiec P, Dadan J, Łukaszewicz J, Sulik M.: Two tumours of the right adrenal gland treated videoscopically by the posterior retroperitoneal approach. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2009; 4(3): 126-130.

 

 

2010r.

Kozielec K, Kozielec Z, Arłukowicz T, Sulik M.: Histiocytic sarcoma imitating tumor of the pancreatic tail – a case study. Polish Annals of Medicine, 2010; 17(1): 91-100.

 

Maruszak K, Węgrzyn E, Sulik M, Poniatowska-Broniek G, Szóstak B.: Diagnostic problems of cytomegalovirus infections in premature newborns. Polish Annals of Medicine, 2010; 17(1): 63-70.

 

Poniatowska-Broniek G, Sikorska M, Sulik M, Nawrocki S, Maruszak K, Gizelbach-Żochowska K.: Diagnostic difficulties in recognizing B-cell lymphomas in mediastinal tumors - three case studies. Polish Annals of Medicine, 2010; 17(1): 71-83.

 

Sulik M, Misiukiewicz-Poć M, Poniatowska-Broniek G, Kozielec Z, Gizelbach-Żochowska K.: Diagnostic difficulties in ALK+ anaplastic large T-cell lymphoma in children. Polish Annals of Medicine, 2010; 17(1): 84-90.

 

 

2011r.

Sulik M, Maruszak K, Puchalska J, Misiukiewicz-Poć M.: Expression of Ki-67 as a proliferation marker in prostate cancer. Polish Annals of Medicine, 2011; 18(1): 12-19.

 

Iłowska-Bierawska A, Rozicka A, Oniszczuk-Bączkiewicz K, Kozak J, Kierzkowska I, Napora M, Sulik M, Stompór T.: Kidney biopsy results in patients treated in the Provincial Hospital in Olsztyn: clinical – pathological correlations. Polish Annals of Medicine, 2011; 18(1): 11-12.

 

Pawłowska A, Rozicka A, Oniszczuk-Bączkiewicz K, Kozak J, Napora M, Sulik M, Stompór T.: Dissimilar clinical courses concerning patients with crescentic glomerulonephritis with apparently identical histological lesions: analysis of two cases. Polish Annals of Medicine, 2011, 18(1): 13-14.

 

Poniatowska-Broniek G.: Zakres badań immunohistochemicznych w diagnostyce wybranych chłoniaków śródpiersia. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Międzyzdroje 4-7 września 2011r.

 

 

2012r.

Misiukiewicz-Poć M, Poniatowska-Broniek G, Gizelbach-Żochowska K, Rozicka A, Marcińczyk D, Maruszak K, Sulik M.: Isolated primary myeloid sarcoma of small intestine - A case report and review of the literature. Polish Annals of Medicine, 2012; 19(2): 122-128.

 

Kopala W, Widawski T, Rudzki P, Poniatowska-Broniek G.: Virtual Bronchoscopy as a modern tool used in respiratory system diagnostics in children – case study. Pediatria Polska 2012,  87(6): 621-625.

 

Jakimiuk E, Niewiadowska A, Misiukiewicz-Poć M, Gajęcka M, Obremski K, Młynarczyk J, Mróz M, Dąbrowski M, Gajęcki M.: Wpływ eksperymentalnej intoksykacji ZEA oraz DDE na wybrane parametry w układzie rozrodczym loszek, XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław 13-15 września 2012r.

 

 

2013r.

Godlewski J, Kowalczyk A, Kozielec Z, Pidsudko Z, Kmieć A, Siedlecka-Kroplewska K.: Plasticity of neuropeptidergic neoplasm cells in the primary and metastatic Merkel cell carcinoma. Folia Histochemica et Cytobiologica 2013; 51(2): 168-73.

 

Stompór T, Pawłowska A, Kozielec Z, Wasilewski G, Stefanowicz E.: Advanced abdominal arterial calcification sparing kidney allograft – case report and review of the literature.Renal Failure, 2013; 35(7): 1031-1034.

 

Frąckowiak L, Wroński K, Kozielec Z.: Giant metastatic ovarian tumor originating from the colon In 61-year-old female – Case report. Polish Annals of Medicine; 2013; 20(1): 39-42.

 

Godlewski J, Kraziński B, Kowalczyk AE, Kwiatkowski P, Śliwińska-Jewsiewicka A, Kiewisz J, Sulik M, Maruszak K, Kłącz J, Wierzbicki P M, Kmieć Z.: Expression of the PLAGL1 gene in clear renal cell carcinoma. XLVII Symposium of The Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry "From labs to clinics - common aim, various techniques" with Satellite Adipocyte Symposium, 4-6 September 2013 Olsztyn, 2013: 47-48.

 

 

2014r.

Poniatowska-Broniek G, Siwko T, Misiukiewicz-Poć M, Choiński W, Sulik M.: Teratoma of the hepatic hilum. Report of a rare case. Polish Annals of Medicine, 2014; 21(1): 40–44.

 

Szumera-Ciećkiewicz A, Gałązka K, Szpor J, Rymkiewicz G, Jesionek-Kupnicka D, Gruchała A, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Poniatowska-Broniek G, Demczuk S, Prochorec-Sobieszek M.: Distribution of lymphomas in Poland according to World Health Organization classification: analysis of 11718 cases from National Histopathological Lymphoma Register project - the Polish Lymphoma Research Group study. Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(6): 3280-3286. eCollection 2014.

 

Jakimiuk E, Radwińska J, Woźny M, Pomianowski A, Brzuzan P, Obremski K, Misiukiewicz-Poć M, Gajęcki M.: Wpływ zearalenonu na wybrane parametry biochemiczne, hematologiczne oraz koagulogiczne krwi niedojrzałych płciowo loszek. Człowiek, żywność, środowisko - problemy współczesnej toksykologii: Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014: materiały konferencyjne / oprac. Anna Spodniewska, Dariusz Barski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014; 88-87. 

 

Kraziński B, Godlewski J, Kiewisz J, Kowalczyk A E, Kwiatkowski P, Śliwińska-Jewsiewicka A, Sulik M, Masłowski Z, Kłącz J, Wierzbicki P M, Kmieć Z.: Zależności pomiędzy ekspresją genów PLAGL1, TP53 i BAX a przeżywalnością pacjentów w raku jasnokomórkowym nerki. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Od MAKRO do NANO. Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych. Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików, Wisła, 2014: 40-41.

 

 

2015r.

Kowalczyk AE, Krazinski BE, Godlewski J, Kiewisz J, Kwiatkowski P, Sliwinska-Jewsiewiecka A, Kiezun J, Wierzbicki PM, Bodek G, Sulik M, Kmieć Z.: Altered expression of the PLAGL1 (ZAC1/LOT1) gene in colorectal cancer: Correlations to the pathological parameters. International Journal of Oncology. 2015; 47(3): 951-62.

 

Godlewski J, Krazinski BE, Kiezun J, Kwiatkowski P, Sulik M, Tenderenda M, Biernat W, Kmiec Z.: PLAGL1 protein is differentially expressed in the nephron segments and collecting ducts in human kidney. Folia Histochem Cytobiol., 2015; 53(1): 96-104.

 

Purpurowicz Z, Sulik M, Maruszak K, Purpurowicz R, Liss R, Lewandowski W, Dąbrowska A.: Prostate cancer topography. Polish Annals of Medicine, 2015; 22(1): 23-25.

 

Godlewski J, Wroński K, Michalak M, Kozielec Z.: Giant metanephric adenoma, benign tumor with features of clinical and radiological malignancy. Polish Annals of Medicine, 2015; 22(1): 45-49.

 

Michalak M, Milewski T, Żurada A, Pacho R, Snarska J, Kozielec Z.: Segmental type of gallbladder adenomyomatosis – Case report and literature review. Polish Annals of Medicine, 2015; 22(1): 55-58.

 

Poniatowska-Broniek G, Obremski K.: Zearalenone induces apoptosis and inhibits proliferation in porcine ileal Peyer’s patch lymphocytes. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2015;18(1): 153-61.


Snarska J, Masiulaniec P, Kozłowska A, Kuciel M, Michalak M, Kozielec Z.: Zaostrzony proces zapalny pęcherzyka żółciowego na tle kamicy ze współistniejącym rakiem neuroendokrynnym przewodu pokarmowego. Medical Problems, 2015; 51(4): 36-40.

 

2016r.

Ptaszyński K.: Pułapki w diagnostyce mięsaków tkanek miękkich. Konferencja: Nowości w leczeniu mięsaków. Warszawa, 3 grudnia 2016r.

 

 

2017r.

Maskey-Warzęchowska M, Chojnowska M, Ptaszyński K, Rubinsztajn R, Padzik-Moczydłowska M, Krenke R.: Metastasising leiomyoma of the uterus with pulmonary involvement- case report. Adv Respir Med. 2017; 85(4): 211-215.

 

Misiukiewicz-Poć M.: Chłoniak z komórek T CD30+. Prezentacja ustna przypadku. LYFE kwiecień 2017. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Warszawie.

 

Ptaszyński K.: Sclerosing epithelioid fibrosarcoma of leg. The 9th Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Seminar Symposium in Anatomic Pathology. June 26-28, 2017. Kraków, Poland.

 

Ptaszyński K.: Myxopapillary ependymoma of sacrum. The 9th Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Seminar Symposium in Anatomic Pathology. June 26-28, 2017. Kraków, Poland.

 

Ptaszyński K.: Giant cell tumor of skull base. The 9th Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Seminar Symposium in Anatomic Pathology. June 26-28, 2017. Kraków, Poland.

 

Markiewicz A, Misiukiewicz-Poć M, Placek W.: Kimura disease in a young Caucasian man. Doniesienie kongresowe: 26 Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Genewa, Szwajcaria, 13-17 września 2017r.

 

Ptaszyński K.: Micro-RNA as potential biomarkers in cancer diagnostics. II Konferencja Biomarkery w chorobach nowotworowych. Wałbrzych, 27 października 2017r.

 

Thoene M, Rytel L, Dzika E, Włodarczyk A, Kruminis-Kaszkiel E, Ptaszyński K, Wojtkiewicz J.: Bisphenol A causes liver demage and Selectively alter the neurochemical coding of intrahepatic parasympathetic neves in juvenile porcine models under psysiological conditions. International Journal of Molecular Sciences.  2017;18 (12): 1-17.

 

 

2018r.

Owczarczyk-Saczonek A, Sokołowska-Wojdyło M, Olszewska B, Malek B, Znajewska-Pander A, Kowalczyk A E, Biernat W, Poniatowska-Broniek G, Knopińska-Posłuszny W, Kozielec Z.: Clinicopathologic retrospective analysis of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms. Postępy Dermatologii i Alergologii. 2018.