Wybór Drukuj

Egzamin z przedmiotu Patofizjologia odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. o godz. 09:00 w auli im. Prof. Z. Moczarskiego (ul. Oczapowskiego 5).

Proszę o punktualne przybycie oraz zabranie na egzamin dowodu osobistego i długopisu.

 

Olsztyn 01.10.2017

Ratownictwo Medyczne:  Na Seminarium 04.10.17 proszę przygotować zagadnienia zgodnie z tematem umieszczonym w punkcie "Tematyka zajęć". Proszę sobie wybrać 1 zagadnienie / 1-2osoby i przygotować patomechanizm choroby na 1 -2 foliach power point.

 

Kierunek lekarski: proszę Starostę III Roku o kontakt: dr hab. Joanna Haraźna, koordynator patofizjologii; Katedra Patofizjologii, pokój 203;

 

Medicine ED: Student Lider of 3rd study year please contact me: Joanna Haraźna PhD; coordinator of pathophysiology;  Pathophysiology Department Room 203;