Drukuj

Katedra Patofizjologii została powołana decyzją Senatu z dnia 26 marca 2010 roku (Uchwała Nr 378).

 

Prowadzimy kształcenie studentów z zakresu:

Patofizjologii na następujących kierunkach:

- Lekarski polskojęzyczny

- Lekarski anglojęzyczny - English Division

- Ratownictwo Medyczne stacjonarne

- Ratownictwo Medyczne niestacjonarne

Immunologii, Mikrobiologii, Genetyki Klinicznej oraz ćwiczenia z Biologii Molekularnej i Genetyki na następujących kierunkach:

- Lekarski polskojęzyczny

- Lekarski anglojęzyczny - English Division

 Anatomii człowieka na kierunku

- Pielegniarstwo

oraz zajęcia fakultatywne z:

Terminologii Medycznej w językach obcych (język angielski) na kierunku

 - Lekarski polskojęzyczny

 Alergie i Nietolerancje Pokarmowe (z uwzględnieniem podstaw immunologii) na kierunku

- Dietetyka 

 

Główny profil naukowy Katedry stanowiły poczatkowo badania patofizjologii układu krążenia w chorobie nadciśnieniowej, który został rozszerzony w 2013 roku o badania zastosowania komórek macierzystych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego i innych neuropatii.

Do większych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry należą:

  • Nagroda JM Rektora UWM zespołowa II stopnia w roku akademickim 2011/2012 złożona na ręce dr Anny Hryniewicz
  • Nagrody JM Rektora UWM za osiągnięcia naukowo-badawcze w latach 2009 i 2011, które otrzymała dr Joanna Haraźna.
  • Nagroda I stopnia Rektora UWM za osiągnięcia naukowe w roku 2014, którą otrzymała Profesor Joanna Wojtkiewicz
  • Nagroda II stopnia UWM za osiągnięcia naukowe w roku 2014, którą otrzymała dr Joanna Haraźna
  • Nagroda Alberta Ferrari na Kongresie ESH - 2013 w Mediolanie/Włochy dla dr Joanny Haraźnej

W lipcu 2016 roku został otwarte Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa, w którym nasza Katedra otrzymała II piętro. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami, salami dydaktycznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, na każdym stanowisku pracy studenci mają do dyspozycji komputer. Na ćwiczeniach z patofizjologii studenci będa mogli pracować z autentycznym, ale jednocześnie wirtualnym pacjentem. Na immunologii studenci będa mogli korzystać z programów komputerowych. Prowadzimy zaawansowane badania naukowo-kliniczne w kooperacji ze specjalistycznymi klinikami, jak również z naukami podstawowymi.

Obecnie współpracujemy z Kliniką Neurologii i Neurochirurgii UWM, Kliniką Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Uniwersytetem Johnsa Hopkinsa w Baltimore / USA i Clinical Research Center, Department of Nephrology and Hypertension, University Hospital Erlangen w Niemczech.