Badania naukowe - publikacje
Publikacja

Publikacje

1996 (If 5,515)

 1. Grzybowski A., Bręborowicz A, Otrzewna jako błona dializacyjna. Część I. Fizjologia. [Peritoneum as a dialysis membrane. Part I. Physiology]. Przegląd Lekarski (Medical Review) 1996; 53 (7): 565-573 P
 2. 2. Bręborowicz A, Korybalska K, Grzybowski A, Wieczorowska -Tobis K, Martis L , Oreopoulos DG,  Synthesis of hyaluronic acid by the human peritoneal mesothelial cells- effect of cytokines and dialysate, Peritoneal Dialysis International 1996; 16 (4): 374-378. IF 1.520O
 3. 3. Korybalska K, Bręborowicz A, Wieczorowska-Tobis K, Grzybowski A, Martis L, Oreopoulos DG, Synthesis of hyaluronic acid (HA) by peritoneal mesothelial cells, Kidney Int 1996; 50 (5): 1804-1805 IF 3.995.O

 

1997

 1. Grzybowski A, Doctoral dissertation entitled ”The in vitro evaluation of antioxidant mechanisms in peritoneal mesothelial cells in selected conditions of peritoneal dialysis”, 1997, Poznań, Poland.0
 2. Grzybowski A., Bręborowicz A, Otrzewna jako błona dializacyjna. Część II. Patologia. [Peritoneum as a dialysis membrane. Part II. Pathology]. Przegląd Lekarski (Medical Review) 1997; 54 (1):52-61.P

 

1998

 1. Grzybowski A, Clinical usefulness of half-field and quadrant-field visual evoked potentials (VEP), Advances in Evoked Potentials: Okazaki Symposium, I. Hashimoto, R. Kakigi and C. Barber, editors, Elsevier Science, Amsterdam 1998, pp. 502-514. 0

 

1999 (IF 1,114)

 1. Grzybowski A., Dawniej i dziś Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. [The past and the present of the Polish Medical Faculty in Edinburgh]. Przegląd Lekarski (Medical Review) 1999; 56 (2). P
 2. Grzybowski A, TNF alpha modulates the activity of antioxidant mechanisms in the human peritoneal mesothelial cells (HPMC) in vitro. International Review of Allergology and Clinical Immunology 1999; 4(5): 237-242O
 3. 9. Grzybowski A, In vitro effect of glutathione precursors on cytotoxicity of amino acids to human mesothelial  cells. Journal of Physiology and Pharmacology 1999; 50(3): 463-475. IF 1.114O

10.  Grzybowski A, Ustawowe zadania samorządu z zakresu ochrony zdrowia. W: Zarządzanie w ochronie zdrowia, M. Głowacka (red.), Poznań 1999, 13-16 [Legal prerogatives in health care of self-governments], In: Management in health care, Głowacka M. (ed.)]. P

11.  Grzybowski A, Prywatyzacja SPZOZ-ów w zakresie lecznictwa otwartego w Poznaniu. W: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Głowacka M. (red.), Wydawnictwo Miejskie Poznań 1999, s. 17-22 [Privatization of public ambulatory health care in Poznań, In: Management in health care, Głowacka M. (ed.)]. P

12.  Grzybowski A, Samorząd terytorialny a profilaktyka i promocja zdrowia. W: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Głowacka M. (red.), Wydawnictwo Miejskie Poznań 1999, s. 287–290 [Self-government and health promotion and prevention, In: Management in health care, Głowacka M (ed.)]. p

 

2000

13.  Grzybowski A, IL-1 beta decreases the GSH content and catalase activity in the human peritoneal mesothelial cells (HPMC) in vitro. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2000; 3(48):205-209. O

14.  Grzybowski A, Antioxidant mechanisms in human peritoneal mesothelial cells (HPMC) exposed in vitro to constituents of dialysis fluid. Medical Science Monitor 2000; 2:232-239. O

2001

15.  Grzybowski A, Grzybowski G, Drużdż A, Żaba R, Visual evoked potentials with psoriasis vulgaris, Documenta Ophthalmologica 2001; 103 (3):187-184.O

 

2002 16-30 P

16.  Polityka społeczna samorządu terytorialnego [Social policy of self-government], praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego [Grzybowski A. (ed)], Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.

17. Grzybowski A., Pomoc społeczna w gminie i powiecie, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

18. Grzybowski A., Rola samorządu w systemie ochrony zdrowia, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

19. Grzybowski A., Czabański A., Andrzejewski M., Prorodzinna polityka samorządu terytorialnego, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

20. Grzybowski A., Czabański A., Adresowane programy społeczne samorządu, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

21. Grzybowski A., Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

22. Grzybowski A., Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych, [w:] Polityka społeczna samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. A. Grzybowskiego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa, 2002. MNiSW 3.0

 

2004

23. Grzybowski A., Współczesne zagrożenia narządu wzroku, w: Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym, pod red. A. Obrębowskiego i E. Ozimka, [Contemporary threats to visual organ, In: Prevention of health, environmental and social threats, Obrębowski A., Ozimek E. (eds.)], Fundacja Bonum Commune i Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2004. MNiSW 3.0

 

2005

24.  Grzybowski A., Historia neurookulistyki w Edynburgu. Część I. [The history of neuro-ophthalmology in Edinburgh. Part I]. Klinika Oczna (Polish Ophthalmology Journal) 2005; 107(1-3): 167-169.

25.  Grzybowski A. Historia neurookulistyki w Edynburgu. Część II. [The history of neuro-ophthalmology in Edinburgh. Part II]. Klinika Oczna (Polish Ophthalmology Journal)  2005; 107(1-3): 170-172.

26.  Grzybowski A. Alkoholizm – stale aktualny problem zdrowotny społeczeństwa polskiego. Aktywność samorządu w zakresie profilaktyki alkoholowej. [Alcohol abuse as a continuing health problem of Polish society. The activity of local authorities in the area of alcoholism prevention]. Nowiny Lekarskie 2005; 2 (74): 244-250.

27.  Grzybowski A. 835 lat zorganizowanej pielęgnacji chorych w Poznaniu –rys historyczny. [835 years of institutionalised nursery care in Poznań – an historical overview]. Pielęgniarstwo Polskie 2005; 2(20): 523-530.

28.  Grzybowski A., Rozwój badań wpływu tytoniu na narząd wzroku w ostatnich 200 latach (The development of research on the effect of tobacco consumption on the visual organ over the last 200 years), Przegląd Lekarski (Medical Review) 2005; 62(10): 1167- 1170.

29.  Grzybowski A., Historia zainteresowania tytoniem i nikotynizmem do połowy XX wieku w Europie (The history of tobacco consumption and nicotine addiction in Europe until the middle of the XXth century), Przegląd Lekarski (Medical Review) 2005; 62(10): 1211-1214.

30.  Grzybowski A., Palenie tytoniu w Polsce i na świecie – epidemia XX wieku (Tobacco consumption in Poland and abroad – epidemy of the 20th century). w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, red. A. Śródka, str. 69-81, Muzeum Farmacji UJ, Kraków, 2005.

31.  Hulewicz A, Cysewska-Sobusiak A, Grzybowski A, Bołtrukiewicz M, Acquisition and analysis of multifocal electroretinogram, 185-192, Proceedings of the VII Symposium on Modelling and Measurements in Medicine, Gajda J. (ed.),  Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, Kraków 2005. 0

32.  Hulewicz A, Cysewska-Sobusiak A, Grzybowski A, Bołtrukiewicz M, Electrophysiology tests in ophthalmology – acquisition and analysis of the parameters. Pomiary Automatyka Kontrola 2005; 9: 13-17.0

33.  Hulewicz A, Cysewska-Sobusiak A, Grzybowski A, Bołtrukiewicz M, Prokop D., Współczesne metody badań elektrofizjologicznych w okulistyce, str. 899-904, Materiały XIV Krajowej Konferencji Naukowej: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Tom 2, Axon, Częstochowa 2005. 0

34.  Cysewska-Sobusiak A., Hulewicz A, , Grzybowski A, Bołtrukiewicz M, Obtaining and analysis of multifocal electroretinogram, IFMBE Proc. 2005; 11(1). 20 0

 

2006

35.  Grzybowski A., Społeczne i zdrowotne aspekty wzrostu spożycia tytoniu w XX wieku (Social and health aspects of the increased tobacco consumption in the XXth century). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2006; 1 (6): 66-73. A\P

36.  Grzybowski A., Jankowiak-Gracz H, Zawada K, Ocena farmakoekonomiczna leczenia jaskry w Polsce w latach 2003-2004 (Pharmaco-economic assessment of the glaucoma therapy in Poland in years 2003-2004). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2006; 1 (6): 28-35. O

37.  Hulewicz A., Cysewska-Sobusiak A., Grzybowski A., Bołtrukiewicz M., Pozyskiwanie i ocena statystyczna wieloogniskowych wzrokowych potencjałów wywołanych, Pomiary Automatyka Kontrola 2006; 5: 149-155. O

38.  Hulewicz A., Cysewska-Sobusiak A., Bołtrukiewicz M., Grzybowski A., Pozyskiwanie elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku – wykorzystywane elektrody i ich właściwości. Materiały konferencyjne IX Konferencji Naukowej „Czujniki Optoelektroniczne i elektroniczne”, Kraków – Zakopane, 2006, 269-272. O

39.  Cysewska-Sobusiak A., Hulewicz A., Grzybowski A., Bołtrukiewicz M., Computer-assisted acquisition and statistical evaluation of multifocal visual evoked potentials. Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces and Measurement Systems, La Coruna, Spain, 2006, 149-153. O

40.  Grzybowski A., The history of antitobacco actions in the last 500 years. Part. I. Non-medical actions. Przegląd Lekarski (Medical Review) 2006; 63(10): 1126-1130. O

41.  Grzybowski A., The history of antitobacco actions in the last 500 years. Part. II. Medical actions. Przegląd Lekarski (Medical Review) 2006; 63(10): 1131-1134.P

42.  Grzybowski A., Brykczyńska K, Długa E., Scenariusze wzrostu wydatków na ochronę zdrowia i opiekę długoterminową na świecie do roku 2050. Część I. (Different scenarios of the world health care and long-term care expenditure do 2050. Part I.). Polski  Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences)  2006; 2(7): 155-162. O

43.  Grzybowski A., Brykczyńska K, Długa E., Scenariusze wzrostu wydatków na ochronę zdrowia i opiekę długoterminową na świecie do roku 2050. Część II. (Different scenarios of the world health care and long-term care expenditure do 2050. Part II.). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences) 2006; 3(7): 234-243. O

44.  Grzybowski A., Markwitz S., Osada M., Programy profilaktyki i promocji zdrowia w Poznaniu w latach 2001-2005.  Część I. Analiza przedmiotowa i finansowa programów. (Prevention programs and health promotion in Poznań from 2001 to 2005. Part I. Analysis of contents and costs of programs). Polski  Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences) 2006; 4:321-328.P

45.  Grzybowski A., Markwitz S., Osada M., Programy profilaktyki i promocji zdrowia w Poznaniu w latach 2001-2005.  Część II. Analiza porównawcza w stosunku do innych miast Polski. (Prevention programs and health promotion in Poznań from 2001 to 2005. Part II. Comparison to other Polish cities). Polski  Przegląd Nauk o Zdrowiu (Polish Review of Health Sciences)  2006; 3(7): 234-243.P

46.  Grzybowski A., Historia tytoniu w Europie. Herba Polonica 2006; 52 (4): 146-152. P

47. Grzybowski A., Dzieje Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich, (The History of the Poznań Section of the Polish Society of Internal Medicine) 2006; 6(12): 104-112. KBN 5,0P

48. Grzybowski A., Ludwik Fleck as a medical scientist, microbiologist and immunologist. The Global and the Local. The History of Science and the Cultural Integration of Europe. (Proceedings of the 2nd International Conference of  the European Society for the History of Science, Cracow, Poland, 6-9 September 2006).) Edited by Michał Kokowski. Cracow: Polish Academy of Arts and Sciences. ISBN: 978-83-60183-42-7.KBN 3,0O

49.  Grzybowski A., The history of research on the effect of tobacco consumption on the visual organ. Proceedings of the 40th International Congress on the History of Medicine, Societas Internationalis Historiae Medicinae, Budapest, 2006, vol. II, 501-505. P

50.  Grzybowski A., Żaba R., Polish contribution to international dermatology. Proceedings of the 40th International Congress on the History of Medicine, Societas Internationalis Historiae Medicinae, Budapest, 2006, vol. II, 507-512. P

51. Grzybowski A., Ludwik Fleck as a medical scientist, microbiologist and immunologist. The Global and the Local. The History of Science and the Cultural Integration of Europe. (Proceedings of the 2nd International Conference of  the European Society for the History of Science, Cracow, Poland, 6-9 September 2006).) Edited by Michał Kokowski. Cracow: Polish Academy of Arts and Sciences. ISBN: 978-83-60183-42-7. MNiSW 3,0P

 

2007 (IF 12,281)

52.  Grzybowski A, Holder G. Was it really tobacco alcohol-amblyopia? BJO e-letter. Published 2 July 2007. O

53.  Grzybowski A. Historia kokainy w medycynie i jej znaczenie dla odkrycia różnych form znieczulenia. (The history of cocaine in medicine and its importance to the discovery of the different forms of anesthesia) Klinika Oczna (Polish Ophthalmology Journal) 2007; 109: 101-105.P

54.  Grzybowski A. From Ludwick Fleck’s leukergy to the present-day rheology of leukocytes in heart and vascular diseases. Polish Heart Journal (Kardiologia Polska) 2007; 65:822-826. O

55. Grzybowski A. More facts about Ludwik Zamenhof and his family’s professional life.) IMAJ [Isr Med Assoc J] 2007; 9(9): 691. IF 0,547P

56.  Grzybowski A., Aydin P., Edme Mariotte (1620-1684): pioneer of neurophysiology. Surv Ophthalmol 2007 52(4):443-51. IF 3,621 O

57. Grzybowski A, Tobacco amblyopia – does it really exist? Eye 2007 21: 1448-1449. IF 2,294 MNiSW 20,0O

58. Grzybowski A, Ludwik Fleck’s studies in microbiology. Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 2007, 26:110-119. (ISSN 0177-5227) MNiSW 2,0O

59. Grzybowski A., Zdrowie seniorów warunkiem wydolności ekonomicznej lokalnych i narodowych systemów ochrony zdrowia, w: Multidyscyplinarne aspekty opieki geriatryczno-gerontologicznej, red. A. Zakrzewska – Sawińska, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Poznań 2007, 93-100. (Self-government in activities for senior citizans – myths and reality, In:  Multidisciplinar aspects of geriatric care, ed. A. Zakrzewska-Sawińska, Wielkopolska Region Society of Volunteers for Paliative Care „Home Hospitium”, Poznań, Poland, 2007, 93-100. KBN 3,0P

60. Hulewicz A., Cysewska-Sobusiak A., Grzybowski A., Wieloogniskowe wzrokowe potencjały wywołane – problemy metrologiczne oraz korzyści diagnostyczne (Multifocal visual evoked potentials – metrological problems and diagnostic benefis) Pomiary Automatyka Kontrola (Measurements, Automatics, Control) 2007; 53: 386-389. KBN 6,0O

61. Hulewicz A., Cysewska-Sobusiak A., Bołtrukiewicz M., Grzybowski A., Nieinwazyjne pomiary elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku. Elektronika  2007; 3: 17-18. KBN 4,0.O

62. Grzybowski A., Początki neurookulistyki na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Edynburgu – działalność sir Charlesa Bella (1774-1842), (Beginings of the neuro-ophtahlmology At the Medical Faculty of Edinburgh University – activity of Charles Bell (1774-1842), w:  Medycyna i Farmacja XIX i XX wieku (in: Medicine and Pharmacy in 19th and 20th centuries, (ed. R. Meissnera), pp. 119-123, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, Poland, 2007.  KBN 3,0

63. Grzybowski A., History of ophthalmology – a distinguished or extinguished field of scholarly activity? Acta Ophthalmol Scan 2007; 85: 691-692. IF 1,581

64. Grzybowski A., Four curricula of ophthalmic education: the value of the history of ophthalmology. Am J Ophthalmol 2007; 144: 787-788. IF 2,39

65. Grzybowski A, Kaufman MH, Sir Charles Bell (1774-1842): His contributions to Neuro-ophthalmology. Acta Ophthalmol Scan 2007: 85: 897–901. IF 1,848 MNiSW 20,0

66. Grzybowski A. Profesor Franciszek Krzyształowicz i początki dermatologii w Polsce. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (Polish Archives of the History and Philosophy of Medicine) 2007; 70: 148-152.MNiSW 1,0

67.  Grzybowski A., Szpitale dziewiętnastowieczne Poznania, Kronika Miasta Poznania: Szpitale 2007; 4: 40-46. (Grzybowski A., The 19th century hospitals in Poznań, Annals of Poznań City: Hospitals, 2007; 4: 40-46) P

68.  Grzybowski A., Szpitale poznańskie w ogólnopolskich rankingach, Kronika Miasta Poznania: Szpitale 2007; 4: 296-299. (Grzybowski A., Poznań’s hospitals in Polish national rankings, Annals of Poznań City: Hospitals, 2007; 4: 296-299) P

69.  Grzybowski A., Bolesław Wicherkiewicz i jego słynny szpital okulistyczny, Kronika Miasta Poznania: Szpitale 2007; 4: 255-261.  (Grzybowski A., Bolesław Wicherkiewicz and his famous ophthalmology hospital, Annals of Poznań City: Hospitals, 2007; 4: 255-261) P

70.  Grzybowski A., Spis publicznych szpitali poznańskich, Kronika Miasta Poznania: Szpitale 2007; 4: 300-308. (Grzybowski A., The register of Poznań’s hospitals, Annals of Poznań City: Hospitals, 2007; 4: 300-308) P

71. Grzybowski A., Ludwick Fleck’s contribution to the medical science in relation to the contemporary medical research in Poland and abroad, in: Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 11, Von der wissenschaftlichen Tatsache zur Wissensproduction. Ludwik Fleck und seine Bedeutung fur die Wissenscheft und Praxis, Chołuj B, Joerden JC (eds), Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main,  2007, 237-244. MNiSW 7,0 P

 

2008 (IF 8,678)

72. Grzybowski A. Polish dermatology in the 19th and the first half of the 20th centuries. Int J Derm 2008, 47: 91–101. IF 1,409 MNiSW 15,0P

73. Grzybowski A. More facts and fewer myths about Ludwik Zamenhof’s life. Clin Exp Ophthalmol 2008; 36: 97-98.  IF 1,347 MNiSW 15,0P

74. Grzybowski A, Żaba R., Grzybowski’s keratoacanthoma – the man behind the eponym. Medical Science Monitor  2008; 14(7): MH1-3. IF 1,514 MNiSW 10,0 O

75. Hulewicz A., Cysewska-Sobusiak A., Grzybowski A., Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie ostrości wzroku [Application of Visual evoked potentails in objective assessment of visual acuity]. Elektronika 2008; 6:72-74. MNiSW 6,0. O

76. Grzybowski A, Żaba R. Professor Marian Grzybowski - an outline of his life. Eur J Dermatol. 2008 18(6):724-5. IF 1,968 MNiSW 15,0P

77. Grzybowski A., Internet: profits and threats in preparing and reviewing a scientific paper. Clin Exp Ophthalmol 2008; 36: 197-198. IF 1,347 MNiSW 15,0P

78.  Grzybowski A. Single researcher impact factor. BMJ (4 October 2008) http://www.bmj.com/cgi/eletters/336/7648/789-b#202742

79.  Grzybowski A. O rozwoju i przyszłości nauki w medycynie polskiej raz jeszcze [Development and future of medical research in Poland - commentary]. Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 2008; 66 (9): 1024-1025. MNiSW 5,0

80. Grzybowski A. Cocaine and the eye – historical overview. Ophthalmologica 2008;222:296-301 IF 1,093. MNiSW 15,0P

81. Grzybowski A., Lewicka R., Torlińska T., Stelcer B. Barwy i ich znaczenie w kulturze i psychologii – rys historyczny i stan obecny. [Colors and their meaning in culture and psychology – a historical outline and contemporary status of color vision theories]. Klinika Oczna 2008; 110: 116-124. MNiSW 5,0P

82. Grzybowski A. Evarts A. Graham (1883-1957) – biografia i osiągnięcia medyczne. Wkład do wiedzy o rakotwórczym działaniu tytoniu. [Evarts A. Graham (1883-1957)--biography and medical achievements. His input into the knowledge of carcinogenic actions of tobacco]. Przegląd Lekarski 2008; 65 (10): 728-731. MNiSW 5,0P

83. Grzybowski A, Współczesny stan wiedzy na temat wpływu palenia tytoniu na choroby narządu wzroku [Present knowledge on the effects of smoking tobacco on the eye diseases]. Przegląd Lekarski 2008; 65 (10): 724-727. MNiSW 5,0

84. Grzybowski A, Witczak W. Od soczewki do siatkówki. Z dziejów badań nad poszukiwaniem elementu recepcyjnego oka. [From lens to retina. The historical survey on the search of the receptive part of the eye] Klin Oczna 2008; 110: 405-409. MNiSW 5,0

85. Grzybowski A., Jerzy Stanisław Durkalec (1929-2008) – zasłużony internista i działacz społeczno-naukowy [Jerzy Stanisław Durkalec (1929-2008) – internist and social activist] Nowiny Lek 2008; 77: 74-75. MNiSW 2,0 P

86.  Grzybowski A. Polski dorobek naukowy XIX wieku w zakresie badań anatomii, fizjologii oraz patologii siatkówki z uwzględnieniem struktur otaczających [Polish 19th Century Studies in the Areas of Retinal Anatomy, Physiology and Pathology with the Consideration of the Surrounding Structures], Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2008, Poznań.O

2009 (IF 83,408)

87. Grzybowski A, Zaba R. Professor Jan Alkiewicz, MD, and his influence on 20th century dermatology and mycology. Clin Dermatol. 2009; 27(3):317-22. IF 3,107 MNiSW 20O

88. Grzybowski A. A short history of Fournier gangrene. Arch Dermatol. 2009;145(2):182. IF 4,760 MNiSW 20,0O

89. Zaba R, Grzybowski A, Prokop J, Zaba Z, Zaba C. Fournier's gangrene: historical survey, current status, and case description. Med Sci Monit. 2009;15(2):CS34-39. IF 1,543 MNiSW 10,0O

90.  Grzybowski A, Jonathan Hutchinson – surgeon, dermatologist or ophthalmologist? Int J Dermatol 2009; 48(5):539-540. IF 1,177 MNiSW 15,0 P

91. Grzybowski A, Robert Willan – a versatile physician and scholar. Int J Dermatol 2009; 48 (8): 908. IF 1,177 MNiSW 15P

92. Grzybowski A., Jabłońska S. Muir-Torre syndrome – is it really a new syndrome? Am J Dermatopath, 2009 Dec; Vol. 31 (8), pp. 799-802  IF 1,820 MNiSW 15,0O

93. Jabłońska S., Grzybowski A. A.B. Ackerman's Phenomenon: The Preacher and the Master of Dispute Am J Dermatopath 2009 Dec; Vol. 31 (8), pp. 769-70. IF 1,820 MNi SW 15,0P

94. Grzybowski A., Charles Hilton Fagge (1838-1883): An early skin physician in London. Clin Dermatol 2009; 27(5): 519-521. IF 3,107 MNiSW 20 P

95. Grzybowski A. The journal impact factor: how to interpret its true value and importance. Med Sci Monit. 2009;15(2):SR1-4. IF 1,543 MNiSW 10,0P

96. Grzybowski A. Harry Moss Traquair (1875-1954), Scottish ophthalmologist and perimetrist. Acta Ophthalmol. 2009; 87: 455-459. IF 2,441 MNiSW 20,0O

97. Kaczmarek R, Szurman P, Misiuk-Hojło M, Grzybowski A., Antiproliferative properties of preservative-free triamcinolone acetonide on cultured human retinal pigment epithelium cells. Medical Science Monitor 2009; 15(8): BR227-231  IF 1,543  MNiSW 10 O

98. Grzybowski A, Miśkowiak B. Ten years of optometry education in Poland. Acta Ophthalmol. 2009 Feb;87(1):105. IF 2,441 MNiSW 20,0P

99. Grzybowski A., Misiuk-Hojlo M., Szaliński M., A need for new diagnostic tools for Giant Cell Arteritis, Acta Ophthalmol. 2009 Feb;87(1):109. IF 2,441 MNiSW 20,0P

 1. 100. Grzybowski A. Tobacco smoking influences on eye diseases and vision. Br J Ophthalmol. 2009; 93(4):559-60. IF 2,917 MNiSW 20,0P
 2. 101. Grzybowski A. Harris A. Role of vascular factors in the pathogenesis of open-angle glaucoma. NEJM 2009; 360 (25): 2676. IF 51,410 MNiSW 30,0 P
 3. 102. Grzybowski A., Plant G. T. Douglas Argyll Robertson (1837-1909) –his life and achievements in the centenary of his death. Neuroophthalmology 2009; 33 (6): 308-312. IF 0,161O

2010 (IF 29,764 )

 1. 103. Grzybowski A., Ludwik Zamenhof – one the most famous ophthalmologists in the world’s culture. On the 150th anniversary of his birth. Survey of Ophthalmology 2010; 53: 183-188.  IF 3,151 MNiSW 20,0 O
 2. 104. Turno-Kręcicka A, Misiuk-Hojło M., Grzybowski A., Oficjalska-Młyńczak J., Jakubowska-Kopacz M., Jurowska-Liput J., Early vitrectomy in severe infectious posterior uveitis and endophthalmitis. Med Sci Monit 2010; 16(6):CR296-300 IF 1,699  MNiSW 10 O
 3. 105. Kulahava TA, Semenkova GN, Kvacheva ZB, Krol W, Szliszka E, Grzybowski A, Czuba ZP, Cherenkevich SN. Modification of redox processes in astroglial cells during microbial and viral infections. Med Sci Monit 2010; 16(6):HY11-17 IF 1,699 MNiSW 10 O
  1. Grzybowski A. Polski dorobek naukowy XIX wieku w zakresie badań anatomii, fizjologii oraz patologii siatkówki (Polish studies on retinal anatomy, physiology and pathology in the 19th century), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2010, 2 wydanie, praca habilitacyjna. O
  2. Wrembel M., Grzybowski A., Reinvestigating sound-color mappings in L1 and L2 vowel perception. Proceedings of the Sixth International Symposium on the Acquisition of second language Speech “New Sounds 2010”, 2010, Poznan, Poland. O
  3. 108. Elikowski W., Grzybowski A., Małek M., Świdurski W., Kurosz J., Zawilska K. Zator tętnicy środkowej siatkówki u 21-letniego mężczyzny uprawiającego amatorsko kulturystykę [Central retinal artery occlusion in a 21-year-old male amateur bodybuilder]. Pol Mer Lek 2010; XXVIII: 462-465.  MNiSW 6O
   1. 109. Grzybowski A. Impact factor – strengths and weaknesses. Clin Dermatol 2010; 28: 455-457. IF 2.424 MNiSW 20P
   2. Grzybowski A., Jabłońska S. Fritz Juliusberg (1872-1939) – his life and  achievements in dermatology. Clin Dermatol 2010; 28: 467-471. IF 2.424 MNiSW 20O
   3. Weisz GM, Grzybowski A. Rapid urinary antigen diagnosis of infectious diseases: The legacy of Dr. Ludwik Fleck. Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 2010; 29: 314-324. O
   4. 112. Jamrozy-Witkowska A.M., Grzybowski A., Grabska-Liberek I, Pawlik-Sobecka L.A., Krzyżanowska-Berkowska P.L. Persistant Staphylococcus spp and Stenotrophomonas maltophilia endophtalmitis after cataract surgery. Clin Exp Optom 2010; 93:473–475.  IF 1,156  MNiSW 10 O
   5. 113. Grzybowski A., Sak J. The biopsychosocial model, religion and a unified theory of diseases. Med Sci Monit 2010; 16(11):LE17-18.  IF 1,699  MNiSW 10 P
   6. 114. Grzybowski A., Jabłońska S. Fryderyk Goldschlag (1893-1973): Dermatologist and humanist from Lwów. Clin Dermatol 2010; 28:699-704. IF 2.424 MNiSW 20. O
   7. 115. Barud W, Palusinski R, Bełtowski J, Wojcicka G, Myslinski W, Grzybowski A, Makaruk B, Mieczkowska J, Mosiewicz J. Relationship between Markers of Inflammation and Estradiol in Elderly Males. Med Sci Monit  2010; 16(12):CR593-597. IF 1,699  MNiSW 10 O
   8. 116. Zouboulis CC, Grzybowski A. The upright name of the disorder: Adamantiades-Behçet’s Disease. Med Sci Monit 2010; 16(12):LE19-20. IF 1,699  MNiSW 10O
   9. Grzybowski A., Jabłońska S. More on Hans Biberstein and his original ideas of vaccination against human warts and herpes infection. Am J Dermatopathol. 2010; 32:851-2. IF 1,263 MNiSW 15,0 P
   10. Wincewicz A, Zamenhof PL, Zaleski-Zamenhof MW, Zaleski-Zamenhof LK, Lieberman EJ, Zamenhof R, Grzybowski A, Sulkowska M, Sulkowski S. Language and medicine in the Zamenhof family. Acta med-hist Adriat 2010;8(2):287-292. P
   11. Grzybowski A. Jak zapracowany okulista ma uaktualniać wiedzę medyczną? "Przegląd Okulistyczny Wydanie Specjalne 1/2010", 18-20 listopada 2010, s. 4-5.P

 

 

2011 (IF= 38,506)

 

 

 1. 120. Grzybowski A., Parrish L. Robert Willan: Pioneer in morphology. Clin Dermatol 2011; 29: 125–129. IF 2.424 MNiSW 20 P
 2. 121. Grzybowski A., Jabłońska S. Władysław Sylwester Kopytowski (1858-1925): His life and early description of the microabscess in psoriasis. Clin Dermatol 2011; 29: 107-112. IF 2.424 MNiSW 20. O
 3. 122. Grzybowski A., Jabłońska S. Lwów School of dermatology at the time of  the Austro-Hungary monarchy.  Clin Dermatol 2011; 29: 245–250. IF 2.424 MNiSW 20 O
 4. Nowak R., Grzybowski A., M. Matuszynski. Causes of Blindness and Visual Impairment in Rural Western Sahara: Outcome of Eye Camps. The Internet Journal of Ophthalmology and Visual Science. 2011 Volume 8 Number 2 O
 5. 124. Grzybowski A., Sade R,  Loff B. Ethical problems in invasive clinical research. Ophthalmology 2011; 118:  787-788. IF 5,017 MNiSW 20 O
 6. Grzybowski A. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny w 2011 roku [Archives of History and Philosophy of Medicine In 2011] (editorial). Archiwum Hist i Fil Med. 2011; 73: 9-12. P
 7. Grzybowski A. Higiena narządu wzroku, w: Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne w zawodach medycznych, red. J.T. Marcinkowski, A. Klimberg, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 2011; 85-100. P
 8. Wrembel M, Grzybowski A. Reinvestigating sound-colour mappings in L1 and L2 vowel perception. In: Dziubalska-Kolaczyk, K., M. Wrembel, M. Kul (eds.). Achievements and perspectives in SLA of speech: New Sounds 2010. Berlin: Peter Lang, p. 317-329. O
 9. 128. Weisz G., Grzybowski A. Medical discoveries in the ghettos: The anti-typhus battle. IMAJ 2011, 13:261-265. IF 0,953 O
 10. 129. Grzybowski A, Rohrbach M. Sollten wir auf das Eponym "Wegener'sche Granulomatose" verzichten? Ein historischer Exkurs. Klin Monatsbl Augenh 2011; 228: 641-643. IF 0,407 P
 11. 130. Grzybowski A., Sak J. Who discovered the erythrocyte sedimentation rate? J Rheumatol 2011;38:1521-2. IF 3,551 P
 12. 131. Grzybowski A., Holder G., Tobacco Optic Neuropathy (TON) – the historical and present concept of the disease. Acta Ophthalmologica 2011; 89: 495-499. IF 2,809 MNiSW 20,0 P
 13. 132. Misiuk-Hojło M, Międzybrodzki R, Grzybowski A,  Ługowski C, Niedziela T,  Turno-Kręcicka A, Szymaniec S. Elevated levels of anti-endotoxin antibodies in patients with bilateral idiopathic acute anterior uveitis. Acta Ophthalmol. 2011: 89: e283–e288 IF 2, 809 MNiSW 20,0 O
  1. Swank A, Grzybowski A, Parish LC. Robert Willan: a Quaker Physician Who Founded the Morphologic Approach to Modern Dermatology. Clin Dermatol 2011; 29: 567–570. IF 2.424 MNiSW 20 P
  2. 137. Grzybowski A., Jabłońska S. Lwów School of dermatology between the First and the Second World Wars. Clin Dermatol 2011; 29: 332–339.  IF 2.424 MNiSW 20 O
  3. 138. Grzybowski A., Rohrbach JM. Should we renounce the eponym "Wegener's granulomatosis"? Retina 2011;  31:1439-1442. IF 2,774 P
  4. Schmidt D., Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847-1911) - versatile surgeon and early historian of ophthalmology. Surv Ophthalmol 2011 Nov;56(6):550-6. IF 3,151 MNiSW 20. O
  5. 140. Schmidt D.,  Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847-1911) and the early history of clear-lens operations in high myopia. J Refr Surg 2011; 2011; 27(9):636-7. IF: 2,491 MNiSW 20 O
  6. Ehinger B., Grzybowski A. Allvar Gullstrand (1862–1930) – the Gentleman with the Lamp. Acta Ophthalmologica 2011; 89(8):701-8. P
  7. Grzybowski A, Winiarczyk I. Ciekawe życie ojca polskiej okulistyki Wiktora Feliksa Szokalskiego (1811–1891) – w dwustulecie urodzin. [Interesting life of Wiktor Feliks Szoklaski, father of Polish ophthalmology. In 200 anniversary of his birth] Klin Oczna [Polish Journal of Ophthalmology] 2011;113: 280-285. P
  8. Kazalo T, Grzybowski A. Profesor Stanisław Mondelski – wybitny okulista poznański. W dwudziestą rocznicę śmierci [Professor Stanislaw Mondelski – the prominent ophthalmologist in Poznan. In the twentieth anniversary of the death]. Klin Oczna [Polish Journal of Ophthalmology] 2011; 113: 277-279. P
  9. Grzybowski A., Sak J. 500 anniversary of birth of precursor of modern cardiology: Josephus Struthius Polonus (1510-1568). Cardiol J 2011; 18, 5: 581–586. IF 1,309 MNiSW 9,0 P
  10. 145. Grzybowski A., Sak J. Edmund Biernacki (1866 - 1911): Discoverer of the erythrocyte sedimentation rate. On the 100th anniversary of his death. Clin Dermatol 2011; 697-703. IF 2.424 MNiSW 20 P
  11. Kazało T, Mordzak-Gabrysz I, Grędysa T, Grzybowski A, AMD – nowe aspekty dotyczące etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia, Acta Medica 2011; 3-4; 35-45 P
  12. Grędysa T, Kazało T, Grzybowski A, Powikłania naczyniowe w narządzie wzroku w przebiegu cukrzycy – patogeneza, diagnostyka i postępowanie, Acta Medica 2011; 3-4: 23-34. P
  13. Grzybowski A., Sak J., Pawlikowski J. Józef Struś (1510-1568) jako prekursor współczesnej wiedzy o układzie krążenia w 500 rocznicę jego urodzin [Józef Struś (1510-1568) as a precursor of the modern knowledge about circulation of blood in 500 anniversary of his birth]. Archiwum Hist i Fil Med. [Archive of History and Philosophy of Medicine] 2011; 74: 37-46. P
  14. Grzybowski A., Sak J. Setna rocznica śmierci Edmunda Biernackiego (1866 - 1911) - wynalazcy metody pomiaru szybkości sedymentacji erytrocytów [The hundredth anniversary of Edmund Biernacki’s death (1866 - 1911) - an inventor of the erythrocyte sedimentation rate]. Archiwum Hist i Fil Med. [Archive of History and Philosophy of Medicine] 2011; 74: 29-36. P

2012

 1. Pomorska M., Krzyżanowska-Berkowska P., Misiuk-Hojło M., Zając-Pytrus H, Grzybowski A. Application of optical coherence tomography in glaucoma suspect eyes.  Clin Exp Optom 2012; 95: 1: 78–88 IF: 1.156. O
 2. Grzybowski A., Sak J. Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905): his impact on modern medicine. Clinics in Dermatology 2012; 30: 129–136. IF 2.424 MNiSW 20 P
 3. 152. Grzybowski A. Unjustified invasive clinical research raises ethical concerns. Acta Ophthalmol 2011 Oct 19. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02279.x IF 2, 809 MNiSW 20,0 P
 4. 153. Grzybowski A., Sak J. The historical development of the concept of glaucoma. Acta Ophthalmol. 2011 Nov 22. doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02306.x IF 2, 809 MNiSW 20,0 P
 5. Grzybowski A, Wilhelm H. Little known ophthalmic interests of Emil von Behring, the first Nobel Prize Laureate in Medicine or Physiology. Acta Ophthalmol. IF 2, 809 MNiSW 20,0 doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02343.x O
 6. 155. Grzybowski A., Romo-Garcia E. Pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment, predisposing anatomy and cell biology. Retina. 2012 Mar;32(3):645; IF 2,774 P
 7. 156. Grzybowski A., Pietrzak K. Tadeusz Reichstein (1897-1996) – a co-founder of modern steroid treatment in dermatology. Clin Dermatol 2012; 30: 243-247. IF 2.424 MniSW P
 8. 157. Grzybowski A., Sak J. Samuel Goldflam (1852-1932). Journal of Neurology 2012 DOI 10.1007/s00415-012-6471-0 IF 3.853 MNiSW 20 P
 9. 158. Mieczkowska J, Mosiewicz J, Sak J, Grzybowski A, Terlecki P, Barud W, Kwaśniewski W, Tutka P. Effects of cigarette smoking, metabolic syndrome and dehydroepiandrosterone deficiency on intima-media thickness and endothelial function in hypertensive postmenopausal women. Med Sci Monit 2012; 18(4): CR225-234. IF 1,699  MNiSW 10 O
 10. Nita M, Strzałka-Mrozik B, Grzybowski A, Romaniuk W, Mazurek U. Ophthalmic transplantology: Anterior segment of the eye – Part I. Med Sci Monit Ophthalmic transplantology: Anterior segment of the eye – Part I
  Med Sci Monit 2012; 18(5):RA64-72 IF 1,699  MNiSW 10 P
 11. 160. Nita M, Strzałka-Mrozik B, Grzybowski A, Romaniuk W, Mazurek U. Ophthalmic transplantology: Posterior segment of the eye – Part II. Med Sci Monit 2012: 18(6): RA97-103 IF 1,699  MNiSW 10 P
 12. Weisz GM, Grzybowski A, Albury WR. The Fate of the Warsaw Ghetto Medical Faculty IMAJ 2011: 14: 209-213. IF 0,953 O
 13. Grzybowski A. Forgotten achievements of Polish retinal research in international ophthalmology. Acta Ophthalmologica 2012; 90:193–198. IF 2,809 MNiSW 20,0 O
 14. 163. Nowak MS, Jurowski P, Grzybowski A, Goś R, Pastuszka M, Kapica A, Śmigielski J. A prospective study on different methods for the treatment of choroidal neovascularization. The efficacy of verteporfin photodynamic therapy, intravitreal bevacizumab and transpupillary thermotherapy in patients with neovascular age-related macular degeneration. Med Sci Monit 2012; 18(6): CR374-380  IF 1,699  MNiSW 10 O
 15. Grzybowski A, Sak J. A short history of the discovery of the erythrocyte sedimentation rate. Int J Lab Hematol. 2012 Aug;34(4):442-4. doi: 10.1111/j.1751-553X.2012.01430.x. IF 1,368. P
 16. Sak J., Grzybowski A. Brain and aviation. On the 80th anniversary of Constantin von Economo's (1876-1931) death. Neurological Sciences IF 1,22 DOI 10.1007/s10072-012-1111-0  P
 17. 166. Grzybowski A. How much of invasive clinical research is still ethically justified? Br J Ophthalmol 2012;96:1145e1146. doi:10.1136/bjophthalmol-2012-301832 IF 2,902 P
 18. 167. Grzybowski A, Ascaso FJ More on a patient-centric approach in the anti-VEGF therapy. Eye (Lond). 2012 Jul 20. doi: 10.1038/eye.2012.148. IF 1,851 P
 19. 168. Grzybowski A, Ascaso FJ. To the Editor. Retina. 2012 Jul 11. IF 2.774 P
 20. Grzybowski A., Sak J. Lucja Frey (1889-1942): Life destroyed by the Holocaust. On the 70th anniversary of her death. Clin Dermatol. 2012; 30(3):355-9. IF 2.424 MNiSW 20,0. P
 21. 170. Grzybowski A., Sak J., Pawlikowski J. The history of scientific concepts of vision in relation to Ludwik Fleck’s thought-styles. Acta Ophthalmol. 2012 Jun 8. doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02450.x.. IF 2, 809 MNiSW 20,0 P
 22. Grzybowski A, Pietrzak K. From patient to discoverer--Niels Ryberg Finsen (1860–1904) --the founder of phototherapy in dermatology. Clin Dermatol. 2012;30(4):451-5. IF 2.424 MNiSW 20,0. P
 23. 172. Grzybowski A. Two hundred years of surgery. N Engl J Med. 2012 Aug 2;367(5):479; author reply 479. IF 53,298 P
 24. 173. Rymarz E, Matysik-Woźniak A, Baltaziak L, Prystupa A, Sak J, Grzybowski A. Lipemia retinalis - an unusual cause of visual acuity deterioration. Med Sci Monit. 2012;18(8):CS72-75. IF 1,699 O
 25. 174. Grzybowski A., Sak J. Antonio Scarpa (1752-1832). Journal of Neurology 2012 DOI: 10.1007/s00415-012-6658-4 IF 3.853 MNiSW 20 P
 26. Schulte E., Grzybowski A. Erich Wernicke – a close collaborater of Emil von Behring. His life and work in Posen. Arch Hist Fil Med 2012; 75: 74-83. O
 27. Kaklamanis P, Grzybowski A, Palimeris GD, Kaklamani V, Zouboulis CC. The First Published Case of Adamantiades-Behçet’s Disease in the Modern Times — Revisited. Archiwum Hist i Fil Med. [Archive of History and Philosophy of Medicine] 2012; 75: 84-89. O
 28. Grzybowski A. Ludwik Fleck (1896-1962) and his contribution to dermatology. Clin Dermatol 2012; 30: 663-667. IF 2.424 MNiSW 20 P
 29. Grzybowski A, Ascaso J. Historical ophthalmic study of William Shakespeare. Br J Ophthalmol. 2012 Dec 4. [Epub ahead of print] No abstract available Br J Ophthalmol. 2012 Dec 4. [Epub ahead of print] P
 30. 179. Grzybowski A, Pietrzak K. Robert Remak (1815-1865). J Neurol. 2012 Nov 28. [Epub ahead of print] 2012. IF 3.853 MNiSW 20. P
 31. 180. Grzybowski A, Ascaso FJ. Sushruta did not introduce the extracapsular cataract removal. Surv Ophthalmol. 2012 Nov; 57(6):584. doi: 10.1016/j.survophthal.2012.08.007. IF 3,174 O
 32. Grzybowski A, Ciesielska M. Less-known aspects of Ludwik Fleck's heroic life during the Second World War. Isr Med Assoc J. 2012 Dec;14(12):780. IF 1.018 O
 33. Kazało T, Grzybowski A, Toksoplazmoza oczna. Nawrót zakażenia po 30 latach – opis przypadku, Acta Medica 2012; 4 (3-4): 33-38. O

2013

 

 1. 183. Grzybowski A. John Taylor and Johann Sebastian Bach – more information still needed. Acta Ophthalmologica 2013. Acta Ophthalmol. 2013 Feb 13. doi: 10.1111/aos.12036. IF 2, 809 MNiSW 20,0 P
 2. 184. Grzybowski A., McGhee C. The early history of keratoconus prior to Nottingham’s landmark 1854 treatise on conical cornea: a review. Clin Experimental Optom 2013  Clin Exp Optom. 2013 Feb 18. doi: 10.1111/cxo.12035 IF 1.156 O
 3. Grzybowski A, Pietrzak K. Robert Remak (1815-1865) - discoverer of  the fungal character of dermatophytoses. Clin Dermatol. IF 2.424 MNiSW 20,0. P
 4. Grzybowski A, Pietrzak K. Napoleon Cybulski (1854-1919). J Neurol. 2013. PMID:

23404574  IF 3.853 MNiSW 20. P

 1. 187. Grzybowski A., Pieniazek M. Tobacco–alcohol amblyopia does not exist. Acta Ophthalmol.IF 2, 809 MNiSW 20,0 P

 1. 188. Grzybowski A, Pietrzak K. Maria Goeppert-Mayer (1906-1972):   Two-photon effect on  dermatology. Clinics in Dermatology (2013) 31, 221–225. IF 2.424 MNiSW 20,0. P

 1. 189. Grzybowski A, Ascaso J. Sushruta in 600 BC introduced extraocular expulsion of lens material. Acta Ophthalmologica 2013. doi: 10.1111/aos.12037 IF 2, 809 MNiSW 20,0 O

Publications in press:

 

 1. 136. Ascaso FJ, Mateo J, Grzybowski A, Watchmakers’ glaucoma. Clin Experimental Optom IF 1.156 O
 2. Grzybowski A, Pietrzak K. Albert Szent-Györgyi (1893-1986) – the scientist who discovered vitamin C. Clin Dermatol. IF 2.424 MNiSW 20,0. P
 3. Grzybowski A., Sak J., Pawlikowski J., Iwanowicz-Palus G. Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841 - 1912) – one hundredth anniversary of the death of the discoverer of Mycobacterium leprae. Clin Dermatol. IF 2.424 MNiSW 20,0. P
 4. Grzybowski A., Pieniazek M. Tobacco-alcohol amblyopia: Nonexistent entity.  Ind Psychiatry J 2013 P
 5. Grzybowski A., Pieniazek M. Treatment of Optic Neuritis. Expert Review of Ophthalmology 2013. P
 6. Schmidt D., Grzybowski A. Vincenz Fukala (1847–1911) and the early history of clear-lens operations in high myopia. Saudi Journal of Ophthalmology 2013. O
 7. 142. Grzybowski A., Ascaso J. Vitreomacular traction syndrome: the role of intravitreal plasmin injection is still not clear. Eye 2013. IF 1,851 P