Materiały dydaktyczne

KIERUNEK LEKARSKI

Literatura z przedmiotu Historia medycyny

LITERATURA PODSTAWOWA

1) Brzeziński T. , 2004r., "Historia medycyny", wyd. PZWL, t.1, s.487.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Thorwald J., 1980r., "Stulecie chirurgów", wyd. WL, t.1, 2) Thorwald J., 1988r., "Triumf chirurgów", wyd. WL, t.1.

 

 

KIERUNEK LEKARSKI

Literatura z przedmiotu Okulistyka

 

1. J.J.Kański- OKULISTYKA KLINICZNA- wyd. III Elsevier 2009

2. M.H. Niżankowska- OKULISTYKA PODSTAWY KLINICZNE – Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007 seria BCSC- Elsevier Urban & Partner 2004-2009

3. J.Szaflik STANY NAGŁE W OKULISTYCE -Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005

4. G.L. Spaeth CHIRURGIA OKULISTYCZNA (mamy)-Elsevier 2006

5. L.A.Yannuzzi ATLAS CHORÓB SIATKÓWKI – Elsevier Urban&Partner 2012

6. RETINA ATLAS-A GLOBAL PERSPECTIVE (z płytą CD)- Jaypee Import 2009

7. F.Kuhn URAZY OKA- Wyd. Czelej 2011

8. A.Pane (red.D.Czepita) NEUROOKULISTYKA -Elsevier 2009

9. D.H.Orth ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA I INDOCYJANINOWA- Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2003 10. R.A.Hitchings ATLAS OKULISTYKI KLINICZNEJ – Elsevier 2007

11. Putterman OKULOPLASTYKA- Elsevier 2013

12. P.H.Scanlon (red. K.Raczyńska) RETINOPATIA CUKRZYCOWA – Elsevier 2012

13. J.J.Kański ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ. KOMPENDIUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA.- Urban & Partner 1999r

14. E.Oleszczyńska-Prost ZEZ – Elsevier 2011r

15. E.Wylęgała OCT t.I i II - seria Bedeker Okulistyczny 2010

16. J.J.Kański ILUSTROWANE WYKŁADY Z OKULISTYKI -CD -Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2004

17. J.Szaflik PERYMETRIA-Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2002

18. J.J.Kański CHOROBY PLAMKI-Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2003

19. A.Turno-Kręcicka CHOROBY OCZU U DZIECI.KOMPENDIUM DIAGNOSTYKI I TERAPII -Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2002

20. Wallace L. M. Alward GONIOSKOPIA- wydawnictwo Medyczne Górnicki 2004

21. Zagórski CHOROBY, ROGÓWKI, TWARDÓWKI I POWIERZCHNI OKA – Wyd. Czelej 2008

22. CURBSIDE CONSULTATION IN OCULOPLASTICS:

23. Autorzy:Robert C.Kersten MD ; Timothy J.Mc Culley MD- Wydawnictwo :Slack Incorporated 2011

24. VIDEO ATLAS ADVANCED OPHTHALMIC SURGERIES Amar Agraval MS,FRCS,FRCOpthth- Wydawnictwo :Slack Incorporated 2012

25. Vitreo-retinal Surgery ( Profit 24 pl ) Willamson -Wydawca:Springer 2007

26. Vitreo-retinal Surgery Stanislao Rizzo, David R.Chow, Fabio Patelli- Wydawca:Springer 2009

27. Vitreous Microsurgery Steve Charles, Jorge Calzada, Byron Wood- Lippincott Williams & Wilkins , 2006

28. Oculoplasty: Innovative simpler techniques, Hemant Meht- Postscript Media Pvt Ltd, 2011

29. The Retina: An Approachable Part of The Brain (Revised Edition) By John E. Dowling The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge; Massachusetts, 2012. 30. Retina red.Stephen J. Ryan-Elsevier 2012

31. Clinical Neuro-ophthalmology red. Neil R.Miller - Lippincott Williams &Wilkins, 2005