Oddział Kliniczny Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie PDF Drukuj Email

Oddział ściśle współpracuje z Kliniką Neurochirurgii, wspierając procedury neurochirurgii czynnościowej takie jak operacyjne leczenie padaczek i implantacja DBS.Od roku 2011 prowadzone są w Klinicznym Oddziale Neurologii zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Specjaliści Neurolodzy związani z Oddziałem przyjmują także pacjentów w Poradni Neurologicznej, w której utworzono wysokospecjalistyczne poradnie leczenia padaczki, ch. Parkinsona i SM.Diagnozujemy pacjentów w oparciu o specjalistyczne badania wykonywane w nowocześnie wyposażonych pracowniach: Rezonansu Magnetycznego, EEG, EMG, TK i angiografii.Oddział dysponuje obecnie 16 łóżkami, zajmuje się diagnostyką i leczeniem: padaczek, guzów mózgu, udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i chorób pozapiramidowych, Choroby Alzheimera i chorób otępiennych, bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa i innych schorzeń neurologicznych.Oddział Neurologii, obecnie w strukturach Szpitala Uniwersyteckiego, kontynuuje swoją wieloletnią działalność. Obecnie pracuje w nim 7 lekarzy i 11 pielęgniarek. Koordynatorem oddziału jest dr Tomasz. Siwek.