Tematyka zajęć Drukuj

Tematyka zajęć - Medycyna ratunkowa

Tematyka seminarium

Badanie pacjenta urazowego w/g ITLS. Ocena pierwotna i wtórna.

Ocena miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Mechanizm urazu. Kwalifikowany transport.

 

Postępowanie przedszpitalne w najczęstszych obrażeniach.

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy brzucha i klatki piersiowej.

 

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

 

 

Tematyka ćwiczeń

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta internistycznego. Diagnostyka różnicowa bóli w klatce piersiowej. Ostre zespoły wieńcowe.

Urazy głowy- postępowanie w opiece przedszpitalnej i obserwacja w SOR. Badanie pacjenta urazowego. Tlenoterapia bierna

Urazy klatki piersiowej. Odma, tamponada serca, wiotka klatka piersiowa, stłuczenie płuc i serca. Płynoterapia i leczenie p-bólowe

Urazy kończyn, kręgosłupa i miednicy. Zabezpieczenie do transportu. Postępowanie w opiece przedszpitalnej.

Postępowanie w przypadku oparzeń w opiece przedszpitalnej.

Leki stosowane przez ratownika w karetce. Wskazania i przeciwwskazania , dawkowanie, drogi podawania leków.

Zaawansowane zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych wg algorytmu ALS- wstęp

 

Tematyka -Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Tematyka wykładu

Tlenoterapia , wentylacja bierna . Oksygenacja i wentylacja

Wstępna ocena poszkodowanego na miejscy zdarzenia. Wywiad SAMPLE

Badanie przedmiotowe pacjenta internistycznego.

Badanie urazowe. Ocena pacjenta urazowego na miejscu zdarzenia.

Wstęp do zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

 

 

Tematyka ćwiczeń

Zadania i organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego. Wstęp do BLS.

Tlenoterapia. Wentylacja bierna. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych. BLS + AED

Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta. Ból i jego charakterystyka. Tiage w SOR. Karta udzielenia medycznych czynności ratunkowych.

Badanie pacjenta urazowego. Najczęstsze urazy w pomocy przedszpitalnej. Ewakuacja pacjenta z miejsca zdarzenia.

Wstrząs ( działania ratownicze). Odma prężna. Stany zagrożenia życia. BLS, wstęp do ALS.

Podsumowanie wiadomości .

 Tematyka zajęć z przedmiotu  Medycyna Katastrof

 

 

Tematyka/treść

ćwiczeń

Zapoznanie z systemem START/JumpSTART. Postępowania w sytuacji katastrof lotniczych, morskich, naturalnych i budowlanych oraz w przypadku zagrożenia chemicznego.

Ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia.

Symulacja zdarzenia masowego.

Zabezpieczenie medyczne katastrof.

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Postępowania w sytuacji katastrof lotniczych.

Postępowania w sytuacji katastrof morskich.

Postępowania w sytuacji katastrof naturalnych.

Postępowania w sytuacji katastrof budowlanych

Postępowania w sytuacji zagrożenia chemicznego.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu; mgr Mariusz Grażewicz

 

Medycyna katastrof - tematyka wykłady

Organizacja stref katastrofy. Organizacja działań ratowniczych w odpowiednich strefach na miejscu katastrofy

Zasady dekontaminacji poszkodowanych na miejscu katastrofy

TRIAGE pierwotny.

Organizacja punktu medycznego. TRIAGE wtórny

BTLS na miejscu katastrofy. Zasady transportu poszkodowanych z miejsca katastrofy.

 

 

   

Medycyna Katastrof

Rok akademicki 2016/17

 Tematyka/treść

seminarium

Zapoznanie z pojęciem bioterroryzmu, klasyfikacją drobnoustrojów CDC, omówienie poszczególnych drobnoustrojów

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Ustawa o centrach urazowych, klasyfikowanie pacjentów do centrum urazowego.

Postępowania w sytuacji katastrof lotniczych, morskich, naturalnych i budowlanych oraz w przypadku zagrożenia chemicznego.

Psychologiczne aspekty katastrof. Organizacja systemów ratownictwa w Polsce.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu; mgr Hryniewicka Agnieszka