Tematyka zajęć Drukuj

Tematyka zajęć - Medycyna ratunkowa

 

Tematyka seminarium

Badanie pacjenta urazowego w/g ITLS. Ocena pierwotna i wtórna.

Ocena miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Mechanizm

urazu. Kwalifikowany transport.

 

Postępowanie przedszpitalne w najczęstszych obrażeniach.

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

> brzucha i klatki piersiowej.

 

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

 

 

Tematyka ćwiczeń

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta internistycznego. Diagnostyka różnicowa bóli w klatce piersiowej. Ostre zespoły wieńcowe.

Urazy głowy- postępowanie w opiece przedszpitalnej i obserwacja w SOR. Badanie pacjenta urazowego. Tlenoterapia bierna

Urazy klatki piersiowej. Odma, tamponada serca, wiotka klatka piersiowa, stłuczenie płuc i serca. Płynoterapia i leczenie p-bólowe

Urazy kończyn, kręgosłupa i miednicy. Zabezpieczenie do transportu. Postępowanie w opiece przedszpitalnej.

Postępowanie w przypadku oparzeń w opiece przedszpitalnej.

Leki stosowane przez ratownika w karetce. Wskazania i przeciwwskazania , dawkowanie, drogi podawania leków.

Zaawansowane zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych wg algorytmu ALS- wstęp