Tematyka zajęć Drukuj

Tematyka zajęć - Medycyna ratunkowa

 

Tematyka seminarium

Badanie pacjenta urazowego w/g ITLS. Ocena pierwotna i wtórna.

Ocena miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Mechanizm

urazu. Kwalifikowany transport.

 

Postępowanie przedszpitalne w najczęstszych obrażeniach.

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

> brzucha i klatki piersiowej.

 

Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

 

 

Tematyka ćwiczeń

Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta internistycznego. Diagnostyka różnicowa bóli w klatce piersiowej. Ostre zespoły wieńcowe.

Urazy głowy- postępowanie w opiece przedszpitalnej i obserwacja w SOR. Badanie pacjenta urazowego. Tlenoterapia bierna

Urazy klatki piersiowej. Odma, tamponada serca, wiotka klatka piersiowa, stłuczenie płuc i serca. Płynoterapia i leczenie p-bólowe

Urazy kończyn, kręgosłupa i miednicy. Zabezpieczenie do transportu. Postępowanie w opiece przedszpitalnej.

Postępowanie w przypadku oparzeń w opiece przedszpitalnej.

Leki stosowane przez ratownika w karetce. Wskazania i przeciwwskazania , dawkowanie, drogi podawania leków.

Zaawansowane zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych wg algorytmu ALS- wstęp

 

Tematyka -Kwalifikowana pierwsza pomoc

 

Tematyka wykładu

Tlenoterapia , wentylacja bierna . Oksygenacja i wentylacja

Wstępna ocena poszkodowanego na miejscy zdarzenia. Wywiad SAMPLE

Badanie przedmiotowe pacjenta internistycznego.

Badanie urazowe. Ocena pacjenta urazowego na miejscu zdarzenia.

Wstęp do zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

 

 

Tematyka ćwiczeń

Zadania i organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego. Wstęp do BLS.

Tlenoterapia. Wentylacja bierna. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych. BLS + AED

Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta. Ból i jego charakterystyka. Tiage w SOR. Karta udzielenia medycznych czynności ratunkowych.

Badanie pacjenta urazowego. Najczęstsze urazy w pomocy przedszpitalnej. Ewakuacja pacjenta z miejsca zdarzenia.

Wstrząs ( działania ratownicze). Odma prężna. Stany zagrożenia życia. BLS, wstęp do ALS.

Podsumowanie wiadomości .