Adres korespondencyjny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Medycznych
Katedra Psychiatrii
al. Wojska Polskiego 35

10-228 Olsztyn