Historia

 

Katedra Psychiatrii

Katedra Psychiatrii  i Klinika Psychiatrii Wydziału Nauk medycznych została utworzona 1 czerwca 2013 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 224)