Zajęcia dydaktyczne

W Katedrze Psychiatrii realizowane są zajęcia dydaktyczne w zakresie Psychiatrii dla studentów następujących kierunków:

- Lekarskiego, studia polskojęzyczne

- Lekarskiego, English Division

- Ratownictwa Medycznego

- Pielęgniarstwa

- Logopedia