Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii

 

 

  • Katedra  Kardiologii i Kardiochirurgii została utworzona  Zarządzeniem Nr 44 /2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2013 rokuZ działającego  na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

  • Katedrą kieruje prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz- kardiolog, internista, hipertensjolog

 

  • Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego