Koło nefrologiczne PDF Drukuj Email

          Na podstawie art. 204 ust.1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano Studenckie Koło Nefrologiczne.
Opiekunem Koła został lek. med.
Norbert Kwella.
Obecnie Koło liczy: 9 członków.

Koło zrzesza studentów kierunku Lekarskiego szczególnie zainteresowanych nefrologią, dając im możliwość realizowania swojej pasji poprzez udział w codziennej pracy Kliniki, spotkaniach pogłębiających wiedzę teoretyczną oraz w ramach pracy naukowo-badawczej.
Dzięki owocnej współpracy z Pracownikami Kliniki i zaprzyjaźnionych Oddziałów, organizowane są comiesięczne spotkania interdyscyplinarne w celu omówienia najciekawszych przypadków klinicznych oraz szczególnie nurtujących zagadnień współczesnej nefrologii i pokrewnych jej nauk.

Aktualnie Studenckie Koło Nefrologiczne realizuje kilka projektów badawczych.
W najbliższej przyszłości planowana jest prezentacja wyników pracy Koła podczas konferencji studenckich, jak i w formie publikacji naukowych.

Cele i zadania Studenckiego Koła Nefrologicznego

Celem Koła jest:

  1. 1.Rozwijanie zainteresowań studentów w kierunku nefrologii.

  2. 2.Poszerzanie wiedzy studentów z zakresu nefrologii i pokrewnych dziedzin nauki.

  3. 3.Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów klinicznych.

  4. 4.Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce.

  5. 5.Praca naukowo-badawcza.

  6. 6.Promowanie Wydziału i Uniwersytetu w kraju i poza jego granicami.

Zadania realizujące cele Koła:

1.Regularne spotkania członków Koła.

2.Poszerzanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym naciskiem
na dziedzinę nefrologii, zwłaszcza poprzez analizę przypadków klinicznych.

3.Uczestnictwo w codziennej pracy Kliniki.

4.Praca naukowo-badawcza.

5.Prezentacja wyników badań podczas krajowych i zagranicznych spotkań i konferencji naukowych.

6.Prezentacja wyników badań w formie publikacji naukowych.

7.Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych z zakresu nefrologii i pokrewnych dziedzin w kraju i poza jego granicami.

8.Organizacja spotkań i konferencji naukowych.

9.Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z innymi kołami naukowymi.

10.Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

11.Organizacja akcji promujących postawy prozdrowotne w społeczeństwie.