Koło naukowe kardiologiczne Drukuj

ZOSTAŁO ROZWIĄZANE Z POWODU REZYGNACJI Z PRACY W UCZELNI OPIEKUNA KOŁA

Studenckie Koło Kardiologiczne

działające dotychczas przy

Klinice Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii

Szpitala Uniwersyteckiego w  Olsztynie

POWOŁANE

 Z dniem 04.04.2012 na podstawie art. 204 ust.1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.

Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami)

pod egidą Katedry  Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii zostało powołane Koło Naukowe Kardiologii pod nazwą

Studenckie Koło Kardiologiczne