Katedra Fizjologii Człowieka została powołana uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 29 lutego 2008r. Twórcą Katedry i pierwszym kierownikiem jest prof. dr hab. Mariusz Majewski.
Katedra ma klasyczną strukturę, docelowo, w miarę rozwoju kadrowego, planowane jest stworzenie 2 lub 3 Zakładów, ogniskujących swe badania na problemach urologicznych, neurofizjologicznych oraz związanych z regulacja czynności rozrodczych.

Badania Katedry dotyczą:

 1. podstawowych mechanizmów regulacyjnych w urologii, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wybranych substancji czynnych na funkcje autonomicznego układu nerwowego;
 2. procesów neuroregeneracji obwodowego układu nerwowego;
 3. mechanizmów leżących u podłoża procesów nowotworzenia w obrębie układu pokarmowego.
 4. roli akwaporyn w cyklu płciowym i wczesnej ciąży, ich znaczenia w biologii nowotworów jajnika i macicy kobiet oraz w komórkach nabłonka cewek nerkowych pacjentów z przewlekłymi glomerulopatiami;
 5. komórkowej ekspresji i polimorfizmu rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) w łożysku człowieka

Wyniki badań prowadzonych w Katedrze publikowane są w postaci licznych oryginalnych publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Oprócz tego studenci Koła Naukowego Fizjologów Doświadczalnych (Agnes Daisy Bocian, Łukasz Jaśkiewicz) zajęli I miejsce na Międzynarodowym Spotkaniu Kół Naukowych w Olsztynie 2012, oraz (Agnes Daisy Bocian) wyróżnienie na konferencji „LI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych" 2012.

Planowane jest doposażenie sprzętowe Katedry, pozwalające na poszerzenie spektrum stosowanych technik badawczych tak, aby można było efektywnie współpracować z innymi Jednostkami Wydziału oraz innymi ośrodkami badawczymi w Kraju i poza jego granicami.

Katedra współpracuje z szeregiem ośrodków zagranicznych oraz krajowych, między innymi z:

 • Department of Biology, The University the Western Ontario, Canada, (prof. Greg Kelly);
 • Division of Neuroanatomy, Department of Anatomy, Histology and Embryology, Medical University of Innsbruck, Austria, (prof. Lars Klimaschewski);
 • Institute for Biomedicine, The Water and Salt Research Center, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark (prof. dr. med. Soren Nielsen);
 • Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, (prof. dr hab. Elżbieta Kostyra);
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński)
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie (prof. dr hab. Bożena Szafrańska, dr inż. Grzegorz Panasiewicz\)
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, (lek. med. Maciej Eliszewski)
 • Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Zbigniew Kmieć, dr n. med. Janusz Godlewski);
 • Katedra i Klinika Urologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, (prof. dr hab. Piotr Radziszewski)
 • Katedra Zdrowia Publicznego Higieny i Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, (dr n. med. Leszek Frąckowiak)
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof.. UWM)
 • Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dr Hubert Piwoński).