Literatura

Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta – Farmakologia – kierunek ratownictwo medyczne

1. Flake F., Lutomsky B. : Leki w medycynie ratunkowej i intesywnej terapii. wyd polskie pod red. Kublera A. Wydaw. Elsevier Urban&Partner 2011
2. …………
3. Schmid B., Strub P., Studer A.: Farmakologia. wyd. polskie pod red. Prandota J., wydaw. MedPharm Polska2013
4. Mutschler E.: Farmakologia i toksykologia – podręcznik. Wydanie II polskie pod redakcją D. Pawlaka, MedPharm-Polska 2016.
5. Korbut R. : Farmakologia. Wydaw. PZWL 2012

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Orzechowska-Juzwenko K.: Farmakologia kliniczna. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
2.. Kostka-Trąbka E., Woroń J.: Interakcje leków w praktyce klinicznej. Wyd. PZWL, Warszawa 2006.
3. Pharmindex 2012/13.
4. Internetowe bazy danych z zakresu farmakologii i toksykologii leków np.:
- http://www.merck.com/mmpe/sec20.html
- http://www.pharmacology2000.com/learning2.htm