Dariusz Pawlak nagrody i wyróżnienia
Rodzaj wyróżnienia/Nagrody Rok Otrzymania
Zespołowa Nagroda im. Tadeusza Browicza Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności 2008
Zespołowa Nagroda Naukowa Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk 2005
Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia 1992, 1997, 1999, 2003, 2006, 2007, 2010
Indywidualna Nagroda Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku 1993, 2001
Zespołowa Nagroda Rektora Akademii/Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015