Zajęcia dydaktyczne

Katedra Farmakologii i Toksykologii naucza studentów:


A) Farmakologii i/lub toksykologii na:


- kierunku lekarskim
- kierunku lekarskim (w języku angielskim)
- ratownictwie medycznym
- pielęgniarstwie
- dietetyce


B) Farmakologii klinicznej


- kierunku lekarskim