Polska wersja  English version
Katedra Biologii Medycznej Drukuj Email

alt

Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego została powołana Uchwałą Senatu Nr 316 z dnia 13 czerwca 2008 roku. Twórcą Katedry i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski. Od 1 lipca 2010 r. funkcję kierownika Katedry pełni prof. dr hab. n. biol. Ewa Dzika. 

W semestrze I i II w Katedrze Biologii Medycznej na Wydziale Nauk Medycznych prowadzone są zajęcia z Biologii molekularnej i genetyki, dla studentów I roku kierunku lekarskiego; z Parazytologii lekarskiej dla studentów II roku lekarskiego; z Parazytologii i Genetyki dla kierunku dietetyka; z Biologii i mikrobiologii dla kierunku ratownictwo medyczne; z Genetyki oraz Mikrobiologii i parazytologii dla kierunku pielęgniarstwo. Ponadto w I semestrze Katedra prowadzi zajęcia z Biologii molekularnej i genetyki (Molecular biology and genetics) oraz Parazytologii lekarskiej (Medical parasitology) dla studentów anglojęzycznych (English Division).  

W Katedrze prowadzone są badania parazytologiczne, w szeroko pojętym układzie pasożyt-żywiciel. Badania dotyczą występowania i biologii pasożytów oraz epidemiologii pospolitych parazytoz człowieka na terenie północno-wschodniej Polski; obejmują również szeroko rozumiany parazytologiczny i mikrobiologiczny monitoring środowiska uwzględniający badania zgrupowań pasożytów kręgowców i  bezkręgowców, w tym potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka z wykorzystaniem klasycznych metod diagnostyki oraz technik molekularnych.