Tematyka zajęć

TREŚCI WYKŁADÓW

1.Proces pielęgnowania pacjenta w śpiączce różnego pochodzenia.                                                                                                                         

2.Proces pielęgnowania pacjenta w intensywnej opiece  kardiologiczneji, kardiochirurgicznej.AlgorytmyALS.        

3.Proces pielęgnowania pacjenta po urazie wielonarządowym. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie głowy.      

4.Podstawy neurofizjologii i neuropatologii. Postepowanie z pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym i urazem rdzenia     kręgowego.                                                                             

5. Kardiologia, Kardiochirurgia.Monitorowanie hemodynamiczne na bloku operacyjnym i w OIT.                                                                                                                      

6.Elementytransplantologii. 

7. Proces pielęgnowania pacjenta po skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Choroba poresuscytacyjna – problemy pielęgnacyjne.

8.  Procedury inwazyjne i badania diagnostyczne w OIT (cewnik Swan-Ganza, kardiowersja, stymulacja, kontrpulsacja wewnatrzaortalna IABP, EKG i zaburzenia rytmu i przewodnictwa, stymulacja elektryczna serca, monitorowanie ICP, gazometria, układ krzepnięcia, badania biochemiczne).                                                                                                                                               9. Proces pielęgnowania pacjenta kardiologicznego i kardiochirurgicznego. Opieka nad chorym w przypadku stosowania inwazyjnych technik wspomagania krążenia. Pielęgnowanie pacjenta po zabiegach kardiochirurgicznych.

TREŚCI ĆWICZEŃ

 1. Nagłe stany zagrożenia życia , ALS – ćwiczenia na fantomach.

 2. Specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w OIT i oddziałach pooperacyjnych. (bronchoskopia, tracheotomia, IABP, krążenie pozaustrojowe, cell-saver, hipotermia terapeutyczna, ścisły protokół glikemii, terapia aminami katecholowymi w oparciuo monitorowanie hemodynamiczne).

 3. Badania specjalistyczne laboratoryjne i obrazowe – wskazania i interpretacja.

 

SEMINARIA

 1. Opieka nad dawcą narządowym - wybrane problemy pielęgnacyjne. Wybrane zagadnienia opieki nad pacjentem po przeszczepie narządu.
 2. Problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym: Akty i ustalenia
  prawne chroniące prawa człowieka i pacjenta. Podmiotowość a
  przedmiotowość chorego. Zasady etyczne
  w intensywnej terapii.
 3. Specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne, badania specjalistyczne w OIT – PCI, IABP, hipotermia terapeutyczna, ścisły protokół glikemii, gazometria, ciągłe techniki nerkozastępcze: CVVHF, CVVHDF, elektroterapia w stanach zagrożenia życia – wskazania, przygotowanie pacjenta, pielęgniarki i środków, opieka pielęgniarskanad pacjentem w trakcie i po zabiegach.