Polska wersja  English version

Zaliczenie CNS

 - część praktyczna kolokwium z Anatomii (CNS) odbędzie się 27 listopada 2015 roku (piątek) o 18:30 w Katedrze Anatomii - al. Warszawska 30.

Część testowa kolokwium odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 o 8.30 w auli Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Żołnierskiej.


Klucze od szafek w szatni!!!

Proszę oddać klucze do szafek w szatni do 25.09.2015 (piątek). Po tym terminie wszystkie rzeczy znajdujące się w szafkach zostaną wyrzucone.

 

Przeglądy preparatów

W dniach 15.09 (wtorek) i 16.09 (środa) w godzinach 10.00-14.00 odbędą się przeglądy preparatów.

 

Egzamin komisyjny

Egzamin komisyjny z anatomii odbędzie się 17.09.2015 (czwartek) o 8.30 w Katedrze Anatomii. Bezpośrednio po egzaminie komisyjnym (pod warunkiem pozytywnego rezultatu) odbędzie się część ustna.System PAH

Uwaga Studenci! Prosimy zainstalować z serwisu Google Play program potrzebny do głosowania i udzielania odpowiedzi na zajęciach. Należy wpisać w polu wyszukiwania "SYSTEM PAH" lub otworzyć bezpośrednio ten link:

http://goo.gl/4FlPj1

Przy pierwszym uruchomieniu trzeba będzie wpisać swoje nazwisko i imię.

 

scr1

 

scr2

 


 

 

Elektroniczny system testów wiedzy

Instrukcja obsługi aplikacji na tablety: 

http://www.uwm.edu.pl/wnm/miniosce/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scapula Aurea 2014

 

Dnia 30.05.2014 roku w Katowicach odbył się Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula 2014, zorganizowany przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci brali udział w dwóch etapach konkursu: praktycznym obejmującym rozpoznanie i prawidłowe nazwanie 50 struktur anatomicznych oraz teoretycznym składającym się z 50 pytań testowych. Konkurs został rozegrany w kategorii indywidualnej oraz drużynowej. Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej spośród studentów anglojęzycznych zajął reprezentant naszego wydziału Nicolas Senatore-Carrasco. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów.


 

 

Katedra Anatomii powołana została decyzją Senatu dnia 13 czerwca 2008 roku. Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM.

Katedra Anatomii realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia z przedmiotu Anatomia człowieka dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz kierunków: Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Dietetyka. Organizuje również i przeprowadza zajęcia z przedmiotu Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne dla studentów Kierunku Lekarskiego zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Katedra dysponuje wykwalifikowaną kadrą i bogatym zapleczem materiałów dydaktycznych oraz nowocześnie wyposażonymi salami prosektoryjnymi przystosowanymi do prowadzenia zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia. W trakcie procesu dydaktycznego obok klasycznych wdrażane są nowoczesne metody nauczania: Problem-Based Learning (PLB), Pear-to-Pear Teaching (P2PT), small discussion group (SDG).

Głównym profilem naukowym Katedry Anatomii jest analiza naczyń ośrodkowego układu nerwowego, natomiast najistotniejszy kierunek rozwoju badań naukowych stanowi praca nad Interaktywnym Systemem Wizualizacji Trójwymiarowych.

Największym dotychczasowym sukcesem jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Modelowania FUSION docenionego również na arenie międzynarodowej – Srebrny Medal 61 Targów Wynalazczości w dziedzinie Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012".