Polska wersja  English version

Scapula Aurea 2014

29 i 30 maja 2014. w Katowicach odbędzie się międzyuczelniany konkurs wiedzy anatomicznej Scapula Aurea 2014

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

 


 

 

Katedra Anatomii powołana została decyzją Senatu dnia 13 czerwca 2008 roku. Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM.

Katedra Anatomii realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia z przedmiotu Anatomia człowieka dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz kierunków: Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Dietetyka. Organizuje również i przeprowadza zajęcia z przedmiotu Zintegrowane Nauczanie Interdyscyplinarne dla studentów Kierunku Lekarskiego zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Katedra dysponuje wykwalifikowaną kadrą i bogatym zapleczem materiałów dydaktycznych oraz nowocześnie wyposażonymi salami prosektoryjnymi przystosowanymi do prowadzenia zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia. W trakcie procesu dydaktycznego obok klasycznych wdrażane są nowoczesne metody nauczania: Problem-Based Learning (PLB), Pear-to-Pear Teaching (P2PT), small discussion group (SDG).

Głównym profilem naukowym Katedry Anatomii jest analiza naczyń ośrodkowego układu nerwowego, natomiast najistotniejszy kierunek rozwoju badań naukowych stanowi praca nad Interaktywnym Systemem Wizualizacji Trójwymiarowych.

Największym dotychczasowym sukcesem jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Modelowania FUSION docenionego również na arenie międzynarodowej – Srebrny Medal 61 Targów Wynalazczości w dziedzinie Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012".