Materiały dydaktyczne Drukuj

Wykaz literatury zalecanej dla studenta

 

Kierunek lekarski

 1. N.Brunzel Diagnostyka laboratoryjna t 1 i 2 Elsevier Urban i Partner, Wrocław 2010
 2. D. Wallach: Diagnostyka laboratoryjna; Medipage, Warszawa 2010
 3. Diagnostyka Laboratoryjna Tom I i II pod red. A. Szutowicza i A. Raszei-Specht wyd. GUMed
 4. Debinska-Kiec A., Naskalski J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban&Partner, Wroclaw 2009.
 5. Kabata J., Kalinowski L., Szczepańska-Konkel M., Angielski S. Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacja. Makromedia, Gdańsk 2005

Wykaz literatury uzupełniającej

 1. R. Caquet „250 badań laboratoryjnych – kiedy zlecać jak interpretować".                  PZWL, Warszawa 2007
 2. F. Kokot, S. Kokot „Badania laboratoryjne – zakres norm i interpretacja”.                     PZWL Warszawa 2004
 3. D. L. Nelson, M.M. Cox „Lehninger principles of biochemistry”.                                  Worth Publishers, New York 2003
 4. Gumińska A. "Zarys biochemii ogólnej dla studentów farmacji i analityki medycznej".        Wyd. UJ, Kraków 1998

 


Kierunek ratownictwo medyczne

 1. N.Brunzel Diagnostyka laboratoryjna, Tom I i II.  Elsevier Urban i Partner, Wrocław 2010
 2. D. Wallach: Diagnostyka laboratoryjna; Medipage, Warszawa 2010
 3. Diagnostyka Laboratoryjna,  Tom I  i II pod red. A. Szutowicza i A. Raszei-Specht wyd. GUMed
 4. Debinska-Kiec A., Naskalski J.W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban&Partner, Wrocław 2009.
 5. Kabata J., Kalinowski L., Szczepańska-Konkel M., Angielski S. Badania laboratoryjne w codziennej praktyce - wartości referencyjne i interpretacja. Makromedia, Gdańsk 2005

Wykaz literatury uzupełniającej

 1. R. Caquet „250 badań laboratoryjnych – kiedy zlecać jak interpretować".                  PZWL, Warszawa 2007
 2. F. Kokot, S. Kokot „Badania laboratoryjne – zakres norm i interpretacja”.                      PZWL Warszawa 2004
 3. D. L. Nelson, M.M. Cox „Lehninger principles of biochemistry”.                                  Worth Publishers, New York 2003
 4. Gumińska A. "Zarys biochemii ogólnej dla studentów farmacji i analityki medycznej".        Wyd. UJ, Kraków 1998