Dyplomatorium Kierunków Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo Medyczne roku akademickiego 2015/2016

Dyplomatorium Kierunków Pielęgniarstwo, Dietetyka i Ratownictwo Medyczne roku akademickiego 2015/2016

Dnia 02.02.2017 roku na Wydziale Nauk Medycznych miała miejsce Uroczystość wręczania dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom kierunków Dietetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia, Pielęgniarstwo - studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia, a także Ratownictwo medyczne - studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia. W roku akademickim 2015/2016 studia ukończyło 143 absolwentów, natomiast podczas uroczystego Dyplomatorium swoje dyplomy odebrało łącznie 60 osób. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy. Gratulujemy naszym absolwentom, a w szczególności:

za bardzo dobre wyniki w nauce:

 • mgr Grażynie Obrębskiej z kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Dianie Maniak z kierunku pielęgniarstwo
 • lic. Natalii Borkowskiej z kierunku pielęgniarstwo
 • lic. Wioletcie Dobkowskiej z kierunku dietetyka
 • lic. Annie Pielaszkiewicz z kierunku ratownictwo medyczne
 • lic. Kamilowi Rodko z kierunku ratownictwo medyczne

za wyróżnioną pracę magisterską:

 • mgr Joannie Olewińskiej z kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Sylwii Mederskiej z kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Emilii Pierzchale z kierunku pielęgniarstwo

za pracę w samorządzie studenckim:

 • lic. Stanisławowi Orzechowskiemu z kierunku pielęgniarstwo

Podczas uroczystości dodatkową nagrodę za współpracę w zakresie organizowania kształcenia w placówkach medycznych studentom ufundował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Wyróżnienia otrzymali:

 • mgr Joanna Olewińska z kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Joanna Kozłowska z kierunku pielęgniarstwo
 • lic. Natalia Borkowska z kierunku pielęgniarstwo
 • lic. Aneta Bystrek z kierunku pielęgniarstwo
 • lic. Tomasz Chudziński z kierunku dietetyka
 • lic. Dżesika Śliwa z kierunku ratownictwo medyczne