Aktualności Wydziału Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz odznaczony przez Prezydenta PDF Drukuj Email

Profesor Wojciech Maksymowicz – dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM został odznaczony przez Prezydenta Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Święta Narodowego 3 Maja, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych prof. Wojciech Maksymowicz – dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM. Prezydent przyznał
prof. Maksymowiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za tworzenie i promowanie nowoczesnych metod badawczych.

 fot. Wojciech Grzedzinski

Czytaj więcej...

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

Przyznano nagrody za najlepszą pracę oryginalną
w IV edycji konkursu dla studentów

 

Zespół autorów w składzie: Aneta Niewmierzycka, Mariusz Kurman i Mikołaj Leśniak (studenci IV roku kierunku lekarskiego  Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie), lek. Agata Winiarska (absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie z rocznika 2014) oraz lek. Anna Pawłowska - asystent Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych WNM UWM w Olsztynie, pracujący pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Tomasza Stompora zajął III miejsce w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace studenckie ogłoszonym przez czasopismo Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

 

Jednym z elementów nagrody jest publikacja pracy pt. "Częstość występowania i znaczenie kliniczne nieprawidłowego stosunku łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek"  w tym prestiżowym czasopismie (impact factor 2.052).

 

Dyplom zostanie wręczony pierwszej Autorce publikacji podczas XIV Krajowej Konferencji Towarzystwa Internistów Polskich "Interna 2015" w Krakowie w dniu 8 maja 2015.

 
Otwarcie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej PDF Drukuj Email

 

DSC 23023 listopada 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako nieliczni w Polsce studenci Wydziału Nauk Medycznych mają szansę zdobycia wiedzy praktycznej  poprzez ćwiczenie w warunkach symulowanych. Pozwala to na odtworzenie realnych sytuacji jednocześnie nie zagrażających pacjentom.

 Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej Zakład dysponuje ultranowoczesnymi symulatorami, na których przyszli lekarze mogą ćwiczyć różne scenariusze sytuacji klinicznych. Manekiny wydają dźwięki, mogą mówić, łzawić, ślinić się, a nawet krwawić. Do dyspozycji studentów jest ponad 100 fantomów, 
w tym te zachowujące się jak człowiek m.in. zaawansowany fantom ALS  z możliwością symulacji problemów wentylacji, manekiny
 do nauki wykonywania tracheotomii, konikotomii, manewru Heimlicha, zakładania sond żołądkowych i odsysania dróg oddechowych jak również cewnikowania dróg moczowych.

Zakład jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie". Inwestycja jest warta blisko 1 mln złotych. 

W Zakładzie znajdują się sale symulacji położniczo-ginekologicznych, onkologicznych, pediatrycznych, laryngologiczno-okulistycznych, chirurgicznych, ortopedycznych, sala badań podmiotowych oraz szpitalny oddział ratunkowy.  

 

Galeria zdjęć

 
Czwarta uczelnia medyczna w Polsce PDF Drukuj Email

wykres48 absolwentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie uzyskało 4. wynik wśród ogólnej liczby 2941 absolwentów 12. polskich uczelni medycznych zdających Lekarski Egzamin Końcowy.

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) jest państwowym egzaminem wymaganym do do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Czterdziestu ośmiu absolwentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie zdających LEK zajęło 4 miejsce spośród polskich uczelni medycznych. Pierwsze miejsce z najlepszym wynikiem egzaminu LEK zajął Warszawski Uniwersytet Medyczny, drugie miejsce zajął Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Trzecie miejsce otrzymało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najlepszą zdawalność w egzaminie LEK uzyskał Gdański Uniwersytet Medyczny (96,2%), drugie miejsce zajęli absolwenci Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (95,8%), trzecią najlepszą zdawalność uzyskali absolwenci Collegium Medicum UJ (95,7%).