Informacje dla studentów

Aktualizacja: 16 października 2020 r.

Informacja dla studentów I i II roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studenci I roku. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i włączeniem Olsztyna do "czerwonej strefy", podjęto decyzję, że osoby które nie złożyły jeszcze ślubowania, mają to zrobić zdalnie z wykorzystaniem platformy USOS. Odbiór legitymacji oraz zawarcie umowy ubezpieczenia (dla chętnych) odbywać się będzie sukcesywnie, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Dziekanacie (USOS/telefonicznie).

Studenci II roku. Podjęto decyzję o odwołaniu zajęć, które miały być realizowane w trybie stacjonarnym w najbliższy weekend (17-18.10.2020). Informacja o nowym terminie realizacji tych zajęć zostanie przekazana w terminie późniejszym.

dr Marek Siemiński
Prodziekan ds. Studenckich

* * *

Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams

Kierunek, rokKod
Ekonomia, I stopień I rok studia stacjonarnesc9ir13
Ekonomia, I stopień II rok studia stacjonarnepyjkd8k
Ekonomia, I stopień III rok studia stacjonarnex4ewy4n
Ekonomia, II stopień I rok studia stacjonarneboeqfc2
Ekonomia, II stopień II rok studia stacjonarne0fkwafx
Ekonomia, I stopień I rok studia niestacjonarneq8xw82d
Ekonomia, I stopień II rok studia niestacjonarne8y49ib6
Ekonomia, I stopień III rok studia niestacjonarneb84784r
Ekonomia, II stopień I rok studia niestacjonarnelr14oxn
Ekonomia, II stopień II rok studia niestacjonarne5ieyeb7

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie, I stopień I rok studia stacjonarnea333pdk
Zarządzanie, I stopień II rok studia stacjonarne1k61ib9
Zarządzanie, I stopień III rok studia stacjonarneviigzyk
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarnefwhkwgz
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarne Logisticsv6xjip6
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarnebsm3ou0
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarne Logisticshhg1g4g
Zarządzanie, I stopień I rok studia niestacjonarnenmz0hos
Zarządzanie, I stopień II rok studia niestacjonarneh9mplu8
Zarządzanie, I stopień III rok studia niestacjonarne23f93r4
Zarządzanie, II stopień I rok studia niestacjonarneelxj2xt
Zarządzanie, II stopień II rok studia niestacjonarnegl55ukz

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia stacjonarnem2lpmu1
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia stacjonarnedyrn1db
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia stacjonarnenu2maoc
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia stacjonarne62x0p2o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia niestacjonarneg2fctxk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia niestacjonarneheishlq
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia niestacjonarne38zxz6o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia niestacjonarnevimp1c0

 

* * *

 1. W ramach świadczenia usług kształcenia na odległość, których zakres został określony w obowiązujących ogólnych i szczegółowych przepisach prawa, zwłaszcza w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, studenci są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego.
 2. Uniwersytet wspiera przygotowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do procesu kształcenia na odległość, zaś osoba prowadząca zajęcia przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej.
 3. W procesie kształcenia na odległość na Wydziale wykorzystywane są rekomendowane przez Uniwersytet platformy edukacyjne oraz różnorodne narzędzia pomocnicze, zarówno w kontaktach w czasie rzeczywistym (synchroniczne) jak i asynchroniczne.
 4. Podstawową metodą komunikacji jest poczta elektroniczna, przy czym studenci korzystają z adresów otrzymanych w procesie rekrutacji, w domenie student.uwm.edu.pl (obowiązek został określony w Zarządzeniu nr 71/2015 Rektora UWM w Olsztynie), zaś prowadzący zajęcia w domenie uwm.edu.pl. Oznacza to jednocześnie obowiązek systematycznego sprawdzania skrzynek pocztowych, aby proces dydaktyczny przebiegał bez zakłóceń.
 5. Adresy email studentów i prowadzących poszczególne zajęcia dostępne są na platformie USOSweb, do której dostęp i zakres został opisany na stronie Uniwersytetu.
 6. W przypadku problemów z logowaniem do systemu USOSweb, zapomnienia hasła, potwierdzeniem tożsamości itp. proszę kontaktować się z Dziekanatem Wydziału, mając na uwadze jego ograniczoną, zdalną pracę i obsługę studentów w warunkach epidemicznych.
 7. Wiodącą platformą edukacyjną wykorzystywaną na Wydziale jest MS Teams, a uzupełniającą Moodle, w której adresy email zostały połączone z ww. USOSweb i stają się aktywne (zarejestrowane) przy pierwszym zalogowaniu do platformy Moodle.
 8. Zaleca się, aby przy korzystaniu w procesie dydaktycznym z innych narzędzi (poza Moodle) studenci rejestrowali swój udział (konta) także wg schematu (imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) o ile jest to możliwe w oprogramowaniu.
 9. W realizacji zajęć na Wydziale wykorzystywane są programy komputerowe i aplikacje udostępnione studentom bezpłatnie w ramach licencji ogólnouczelnianej. Dotyczy to zwłaszcza pakietu biurowego MS Office 365, programów analitycznych i statystycznych, wybranych przez prowadzących zajęcia.
 10. Dostęp do skrzynek pocztowych najlepiej realizować przez odsyłacz na internetowej stronie głównej UWM (w prawym górnym rogu, zakładka Poczta i dalej Poczta dla studentów). Odsyłacz przekierowuje do usługi Outlook w pakiecie Office 365.
 11. Uczestnicząc w zdalnych formach zajęć dydaktycznych studenci przyjmują do wiadomości, stosowania i przestrzegania prawa autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz fakt przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, oceniania, wystawiania komentarzy i innych informacji związanych z procesem dydaktycznym.