Uchwały Rady Wydziału

 

2018/2019
1/18/19

w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Łukiewskiej

2/18/19

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Katarzynie Łukiewskiej

3/18/19

w sprawie: wyróżnienia pracy doktorskiej mgr Katarzyny Łukiewskiej

7/18/19

w sprawie: zmian w planie studiów i programie kształcenia oraz obsadzie kadrowej dla studiów podyplomowych

8/18/19

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/17/18 z dnia 19.09.2018 r. Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Grzywińskiej-Rąpca oraz powołania członków komisji

9/18/19

w sprawie: zaopiniowania kandydatur na kierowników studiów podyplomowych

10/18/19

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/13/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Świdyńskiej

11/18/19

w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów w roku  akademickim 2018/2019

12/18/19

w sprawie: zmian w obsadzie kadrowej dla studiów podyplomowych

13/18/19

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Dagmary Zuzek oraz powołania członków komisji

14/18/19

w sprawie: uruchomienia praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2018/2019

15/18/19

w sprawie: skierowania pracy doktorskiej mgr Natalii Świdyńskiej do ponownej recenzji

16/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciechowi Dereszewskiemu

17/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grażynie Kowalewskiej

18/18/19

w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Wichowskiej

19/18/19

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Gruzińskim Uniwersytetem Technicznym (Gruzja) 

zał 1. 19/18/19

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/18/19

Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Gruzińskim Uniwersytetem  Technicznym

20/18/19

w sprawie: zaopiniowania likwidacji studiów podyplomowych

21/18/19

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Adama Rudzewicza oraz powołania członków komisji

 

22/18/19

w sprawie: zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

23/18/19

w sprawie: przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych do dyscyplin naukowych

24/18/19

w sprawie: zmian w obsadzie kadrowej dla studiów podyplomowych

25/18/19

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Iwony Batyk oraz powołania członków komisji

26/18/19

w sprawie: umorzenia postępowania o nadanie dr Małgorzacie Grzywińskiej-Rąpca stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

27/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Rafałowi Dubanowskiemu

28/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Patrykowi Zachłowskiemu

29/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Zasadzkiemu

30/18/19

w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Natalii Świdyńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

32/18/19

w sprawie: zaopiniowania programu studiów kierunku ekonomia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

33/18/19

w sprawie: przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych do dyscyplin naukowych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020

34/18/19

w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Świdyńskiej

35/18/19

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie  ekonomia mgr Natalii Świdyńskiej

36/18/19

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2018/19 z dnia 20.02.2019 r. Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Rudzewicza oraz powołania członków komisji

37/18/19

w sprawie: oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

38/18/19

w sprawie: podziału środków w ramach Funduszu Badawczego Wydziału Nauk Ekonomicznych

39/18/19

w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Wichowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

40/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anecie Janikowskiej- Kiśluk

41/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sebastianowi Janek

42/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Krajewskiej

43/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukaszowi Markowskiemu

44/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandrze Ostrowskiej

45/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewelinie Sobotko

46/18/19

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Emilowi Walendzikowi

47/18/19

w sprawie: programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

48/18/19

w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wichowskiej

49/18/19

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse mgr Annie Wichowskiej

50/18/19

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Zwolińskiej-Ligaj oraz powołania członków komisji

 51/18/19

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Polytechnic of Porto (Portugalia) 

 zał.1 do  51/18/19Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2018/19
52/18/19

w sprawie: programów studiów podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020

53/18/19

w sprawie: nadania dr Dagmarze K. Zuzek stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

2017/2018
1/17/18

w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Brzezickiej

2/17/18

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Justynie Brzezickiej

3/17/18

w sprawie: przyjęcia trybu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

4/17/18

w sprawie: przyjęcia trybu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

5/17/18

w sprawie: zaopiniowania likwidacji studiów podyplomowych5/17/18

6/17/18

w sprawie: indywidualnej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

zał.1 do uchwały nr. 6

Załącznik nr. 1 do uchwały nr 6/17/18 z dnia 20.12.2017 r.

7/17/18

w sprawie: poprawy jakości dorobku naukowego pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych

8/17/18

w sprawie: zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany nazwy Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią

9/17/18

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów  doktoranckich w zakresie ekonomii w 2018 r.

zał.1 do uchwały nr. 9

Zasady i tryb ubiegania się kandydatów o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie zakresie ekonomii w 2018 r.

10/17/18

w sprawie: uchwalenia zmian w planach studiów i programach kształcenia

11/17/18

w sprawie: uchwalenia planów studiów i programów kształcenia

12/17/18

w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Janusza i dopuszczenia jej do publicznej obrony

13/17/18

w sprawie: zaopiniowania likwidacji studiów podyplomowych

14/17/18

w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Janusza

15/17/18

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Marcinowi Januszowi

16/17/18

w sprawie: wyróżnienia pracy doktorskiej mgr. Marcina Janusza

17/17/18

w sprawie: dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych dla kandydatów na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich

zał.1 do uchwały nr. 17

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe dla kandydatów na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich

18/17/18

w sprawie: zmian w ofercie kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2018/2019

19/17/18

w sprawie: uchwalenia planów studiów i programów kształcenia

20/17/18

w sprawie: uchwalenia zmian w planach studiów i programach kształcenia

21/17/18

w sprawie: zaopiniowania limitów przyjęć na studia doktoranckie

22/17/18

w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marka Piotrowskiego

2016/2017
1/16/17

w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku   akademickim 2016/2017

zał. 1/16/17zał. do uchwały nr. 1/16/17 w sprawie:  upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku  akademickim 2016/2017
2/16/17

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Hanny Adamskiej oraz powołania członków komisji

3/16/17

w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Serockiej

4/16/17

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych oraz uchwalenia planów studiów i programów kształcenia

5/16/17

w sprawie: zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych

6/16/17

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Adama Oleksiuka oraz powołania członków komisji

7/16/17

w sprawie:  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Wichowskiej

8/16/17

w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Decyka

9/16/17

w sprawie: umorzenia postępowania o nadanie mgr. Jerzemu Kawa stopnia naukowego  doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

10/16/17

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Politechniką w Setubal (Portugalia)

zał. 10/16/17

Porozumienie zawarte pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Poltechniką w Setubal , Portugalia

12/16/17

w sprawie: umorzenia postępowania o nadanie dr  Hannie Adamskiej stopnia naukowego  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

13/16/17

w sprawie: ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

zał.13/16/17

załącznik do uchwały 13/16/17

zał.13/16/17

Ocena aktywności katedr wydziału 2013-2016

14/16/17

w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Decyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony

15/16/17

w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Brzezickiej

16/16/17

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów     doktoranckich w zakresie ekonomii w 2017 r.

zał.16/16/17

załącznik do uchwały 16/16/17

17/16/17

w sprawie: zmian w ofercie kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2018/2019

18/16/17

w sprawie: uchwalenia planów studiów i programów kształcenia

19/16/17

w sprawie: zmiany uchwały nr 16/15/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2017/2018

20/16/17

 w sprawie: uchwalenia zmian w planach studiów i programach kształcenia

21/16/17

 w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych

22/16/17

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Danuty Jolanty Guzal-Dec oraz powołania członków komisji

23/16/17

w sprawie: nadania dr Lucynie Przezbórskiej-Skobiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

24/16/17

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Decyka

25/16/17

w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Kamilowi Decykowi

26/16/17

w sprawie: wyróżnienia pracy doktorskiej mgr. Kamila Decyka

27/16/17

w sprawie:  uchwalenia zmian w planach studiów i programach kształcenia

28/16/17

w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych pracowników nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych ubiegających się o przyznanie środków na działalność statutową w 2017 roku

zał. 28/16/17

załącznik do uchwały 28/17/17

29/16/17

w sprawie: odmowy nadania dr. Adamowi Oleksiukowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

30/16/17

w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Natalii Świdyńskiej

31/16/17

w sprawie: zasad podwyżki projakościowej w ramach funduszu motywacyjnego w latach 2019-2020

zał. 31/16/17Zasady podwyżki projakościowej w ramach funduszu motywacyjnegow latach 2019-2020
2015/2016
1/15/16w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2015/2016
zał.1/15/16Załącznik do uchwały nr 1/15/16 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 23.09.2015 r. upoważniającej nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2015/2016
2/15/16w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
3/15/16w sprawie: określenia liczby członków Wydziałowej Komisji Wyborczej w nowej kadencji oraz liczebności przedstawicieli z poszczególnych grup
4/15/16w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Rutkowskiej
5/15/16w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
6/15/16w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
7/15/16w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Łukiewskiej
8/15/16w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wysockiej
9/15/16w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Olejarz-Wahby
10/15/16w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anecie Bastek
12/15/16w sprawie: zniesienia Komisji ds. Doktoryzowania
13/15/16w sprawie: powołania Komisji ds. przewodów naukowych
14/15/16Zakres i zasady działania Komisji do spraw przewodów naukowych Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
15/15/16w sprawie: zmian w ofercie kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2017/2018
16/15/16w sprawie: zmiany profilu kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2017/2018
17/15/16w sprawie: wniosku o utworzenie studiów doktoranckich w zakresie ekonomii
18/15/16w sprawie: zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w 2016 r.
19/15/16w sprawie: zaopiniowania kandydatury kierownika studiów doktoranckich
21/15/16w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Rutkowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
23/15/16w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wysockiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
24/15/16w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Rutkowskiej
25/15/16w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Annie Rutkowskiej
26/15/16w sprawie: wyróżnienia pracy doktorskiej mgr Anny Rutkowskiej
27/15/16w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Menarta
28/15/16w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wysockiej
29/15/16w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Magdalenie Wysockiej
30/15/16w sprawie: nostryfikacji dyplomu Hrachyan Manan uzyskanego w Armeńskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym (Armenia)
2014/2015
1/14/15w sprawie: złożenia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
2/14/15w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2014/2015
zal. 2/14/15Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 17.09.2014 r. upoważniającej nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2014/2015
3/14/15w sprawie: trybu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
4/14/15w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych
5/14/15w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Karola Wojtowicza
6/14/15w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Malinowskiego
7/14/15w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Tomczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony
8/14/15w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
9/14/15w sprawie: zasad ustalania końcowej oceny oraz warunków uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
10/14/15w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych
11/14/15w sprawie:uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
13/14/15w sprawie: wystąpienia do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o przyznanie statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Profesorowi Richardowi Merkowi zatrudnionemu w Fachhochschule des Mittelstands (FHM) w Bielefeld
14/14/15w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
15/14/15w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych oraz uchwalenia planów studiów i programów kształcenia
16/14/15w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Tomczyk
17/14/15w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Urszuli Tomczyk
18/14/15w sprawie: procedury dyplomowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych
zal. 1/18/14/15Załącznik do uchwały nr 18/14/15 w sprawie: procedury dyplomowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych
19/14/15w sprawie:procedury oceny nauczycieli akademickich przez studentów
zal. 1/19/14/15Załącznik do uchwały nr 19/14/15 w sprawie: procedury oceny nauczycieli akademickich przez studentów
20/14/15w sprawie: procedury weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia
zal. 1/20/14/15Załącznik do uchwały nr 20/14/15 w sprawie: procedury weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia
21/14/15w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Karola Wojtowicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony
22/14/15w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Malinowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
23/14/15w sprawie: oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych za lata 2011-2014
24/14/15w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karolinie Wojciechowskiej
25/14/15w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Malinowskiego
26/14/15w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Mariuszowi Malinowskiemu
27/14/15w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych pracowników nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych ubiegających się o przyznanie środków na działalność statutową w 2015 roku
zal. 1/27/14/15Załącznik do uchwały nr 27/14/15 w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych pracowników nauki
28/14/15w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Karola Wojtowicza
29/14/15w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Karolowi Wojtowiczowi
31/14/15w sprawie: wniosku o utworzenie studiów doktoranckich w zakresie ekonomii
32/14/15w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
2013/2014
1/13/14w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2013/2014
Zał. 1w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2013/2014
2/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Rutkowskiej
3/13/14w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Wasiuty
4/13/14w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Aleksandrowi Wasiuta
5/13/14w sprawie: trybu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
6/13/14ww sprawie: przyjęcia "Programu Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w latach 2014-2020"
7/13/14w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztoldman i dopuszczenia jej do publicznej obrony
8/13/14w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztoldman
9/13/14w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Małgorzacie Sztoldman
10/13/14w sprawie: ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
11/13/14w sprawie: uchwalenia planów studiów i programów kształcenia dla studiów podyplomowychi kursów dokształcających
12/13/14w sprawie: indywidualnej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
Zał. 1w sprawie: Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/13/14 z dnia 19.02.2014 r.Ocena punktowa działalności naukowej i kształcenia kadr
13/13/14w sprawie: ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Zał. 1Załącznik do uchwały nr 13/13/14 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 19. 02. 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
14/13/14w sprawie: indywidualnej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
15/13/14w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu dla młodych pracowników nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych ubiegających się o przyznanie środków na działalność statutową w 2014 roku
16/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Markowi Piotrowskiemu
17/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Machnis-Walasek
18/13/14w sprawie: w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Wysockiej
19/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandrze Olejarz-Wahba
20/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justynie Brzezickiej
21/13/14w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Sławińskiej
22/13/14w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Tomczyk
23/13/14w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów i programie kształcenia dla studiów podyplomowych
24/13/14w sprawie: uchwalenia planu i programu kształcenia szkolenia dla kadry kierowniczej Służby Więziennej z zakresu zarządzania
2012/2013
1/12/13w sprawie: złożenia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
2/12/13w sprawie: upoważnienia pracowników ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2012/2013
Zał. 2Załącznik do uchwały nr 2/12/13 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 19.09.2012 r. upoważniającej nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i prowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2012/2013
3/12/13w sprawie: przyjęcia kryteriów oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Zał. 3Kryteria oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
4/12/13w sprawie: polityki kadrowej Wydziału
5/12/13 sprawie: w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Aleksandra Wasiuta
6/12/13 w sprawie: nostryfikacji dyplomu Piotra Fenickiego uzyskanego w Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USA)
7/12/13 w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Rady WNE UWM w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2011 roku "Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych na lata 2011-2020"
8/12/13w sprawie: w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w latach 2012-2016"
Zał. 8Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Nr 8/12/13 z dnia 12.12.2012 r.
9/01/13w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Daniela Rzeczkowskiego
10/01/13w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Kamila Decyka
11/01/13w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mykoli Vashchenko
12/03/13w sprawie: ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Zal. 12Załącznik do uchwały nr 12 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 13.03.2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny aktywności naukowej jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
13/03/13w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Rzeczkowskiego
14/03/13w sprawie zmian w ofercie kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych od roku akademickiego 2014/2015
15/03/13 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Wasiuty
16/04/13 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Tomczyk
17/04/13 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mykoli Vashchenko i dopuszczenia jej do publicznej obrony
18/04/13 w sprawie kryteriów postępowania wobec osób, którym upłynął dopuszczalny w Statucie UWM okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta na WNE UWM w Olsztynie
19/05/13 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mykoli Vashchenko
20/05/13 w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Mykoli Vashchenko
21/05/13 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Kuberskiej
22/05/13 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztoldman
23/05/13 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Rzeczkowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
25/05/13 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/12/13 Rady Wydziału w sprawie przyjęcia kryteriów oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Zal. 25 Kryteria oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
26/05/13 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/12/13 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Rzeczkowskiego
27/06/13w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr. Danielowi Rzeczkowskiemu
28/06/13w sprawie: efektów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających
29/06/13w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariuszowi Malinowskiemu
30/06/13w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Kuberskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
31/06/13ww sprawie: wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
32/07/13w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Kuberskiej
33/07/13w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Dominice Kuberskiej
34/09/13w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Wasiuty i dopuszczenia jej do publicznej obrony