Rada Wydziału

prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
Dziekan
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

Prodziekan ds. Toku Studiów
Katedra Analizy Rynku i Marketingu

dr Tomasz Wierzejski

Prodziekan ds. Planów i Programów Kształcenia
Katedra Mikroekonomii

prof. dr hab. Vasily Bilchak

Katedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.Katedra Towaroznawstwa
dr hab. Joanna Banach, prof. UWMKatedra Towaroznawstwa

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Katedra Finansów i Bankowości

dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Katedra Mikroekonomii

dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM

Katedra Organizacji i Zarządzania

dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM

Katedra Makroekonomii

dr hab. Małgorzata Cygańska

Katedra Rachunkowości

dr hab. Bogdan Włodarczyk

Katedra Makroekonomii

dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Katedra Metod Ilościowych

dr Dominika Kuberska

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

dr Jacek Michalak

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

dr Wioletta Wierzbicka

Katedra Makroekonomii

mgr Aneta Maciejewska

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

mgr Patryk Zachłowski

przedstawiciel doktorantów

mgr Emilia Bojkowska

student

Kamil Graszkiewicz

student
Michał Kucstudent

Maksymilian Kurowski

student

Cezary Pawluczuk

student

Waleria Zachwatowicz

student

dr Paweł Merło - przedstawiciel ZNP

Katedra Makroekonomii

dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej 
Pracownicy emerytowani  
prof. dr hab. Eugeniusz NiedzielskiKatedra Organizacji i Zarządzania
dr hab. Jausz Heller, prof. UWMKatedra Makroekonomii
dr hab. Ignacy BazydłoKatedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Maria DębniewskaKatedra Finansów i Bankowości 
dr hab. Gustaw DębniewskiKatedra Makroekonomii 
prof. dr hab. Elżbieta KuckaKatedra Ubezpieczeń
prof. dr hab. Mirosław ŁagunaKatedra Analizy Rynku i Marketingu
prof. dr hab. Teresa ŁagunaKatedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej 
prof. dr hab. Dymitr KaliszewiczKatedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWMKatedra Rachunkowości
dr hab. Wiesława OlkowskaKatedra Ekonomiki Przedsiębiorstw  
dr hab. Tadeusz SokołowskiKatedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Tadeusz StachowskiKatedra Mikroekonomii
prof. dr hab. Wacław Szymanowski, prof. zw.Katedra Metod Ilościowych
dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWMKatedra Organizacji i Zarządzania