Rada Patronacka

Wydział Nauk Ekonomicznych od początku swego istnienia, czyli od 1995 r., a więc jeszcze pod nazwą Wydziału Zarządzania, miał bardzo bliskie kontakty z przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, o czym świadczy chociażby grono fundatorów insygniów dziekańskich i liczne uczestnictwo przedstawicieli biznesu na pierwszej inauguracji roku akademickiego.

Od początku działalności Wydziału kolejne inauguracje i uroczystości związane z wręczeniem dyplomów zaszczycali swoją obecnością prezesi i przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu – Jan Radziemski, Henryk Kamiński i Waldemar Klocek; kanclerze loży BCC – Marek Kołakowski i Wiesław Łubiński; prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Zenon Szacherski; prezesi MPEC – Wojciech Goliat i Konrad Nowak; przedstawiciele banków – Halina Ornatowska, Jerzy Siwkiewicz i Bogdan Włodarczyk; prezes Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego – Janusz Chełchowski; przedstawiciele biznesu – Janusz i Krzysztof Skowrońscy oraz Jan Szynaka.

Skład osobowy przyjaciół Wydziału zmieniał się, jednak większość ww. stworzyła trzon przyszłej Rady Patronackiej. Kontakty ze środowiskiem pozauczelnianym wyróżniały Wydział Nauk Ekonomicznych UWM pod tym względem wśród innych jednostek w kraju i z czasem były naśladowane. Z początku spontaniczne relacje ze światem biznesu, przejawiające się udziałem w świętach wydziałowych, fundowaniem nagród wyróżniającym się studentom, sponsoringiem przeróżnych wydarzeń, powoli zacieśniały się i zaczęły dotyczyć również programów dydaktycznych, udziału w zajęciach, szczególnie na studiach podyplomowych, praktyk i staży naukowych, organizowania seminariów dyplomowych w ww. firmach, prowadzenia badań i ekspertyz. Wywołało to potrzebę formalizowania kontaktów, co znalazło wyraz w postaci powołania 27 listopada 2002 r. Rady Patronackiej Wydziału przez ówczesnego Dziekana prof. dr. hab. Romana Kisiela.

Pierwszy Zarząd Rady ukonstytuował się 9 stycznia 2003 r. w składzie: przewodnicząca mgr Halina Ornatowska – dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP SA, zastępcy przewodniczącej: dr Waldemar Sekściński – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie i mgr Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W latach 2009–2010 funkcję przewodniczącego pełnił mgr inż. Jan Karetko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Od października 2010 r. do listopada 2016 r. Radzie przewodniczył Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. Obecnie (2019 r.) Rada Patronacka liczy 41 członków.

Ostatnie posiedzenie Rady Patronackiej miało miejsce 19 listopada 2016 r. Omówiono na nim propozycje dalszej współpracy oraz dokonano wyboru nowego jej przewodniczącego. W wyniku głosowania na kadencję 2016–2020 jednomyślnie został wybrany Andrzej Ryński – wiceprezes REMONDIS. Po posiedzeniu Rady wszyscy jej członkowie udali się na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych.


Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych (19 listopada 2016 r.)

Skład Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych

Imię i nazwiskoStanowisko/funkcja
Andrzej RyńskiPrzewodniczący Rady Patronackiej
Wiceprezes REMONDIS
Lista w porządku alfabetycznym
Agnieszka Antoniuk-RumakWicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
Iwona Bendorf-BundorfPrezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
Marek BojarskiDyrektor WORD Olsztyn
Gustaw Marek BrzezinMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Marcin BurzaPrezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu
Artur ChojeckiWojewoda Warmińsko-Mazurski 
Michał ĆwiekowskiDyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski
Roman DawidowskiPrezes Działdowskiej Agencji Rozwoju SA
Zbigniew DąbkowskiWłaściciel Zakładu Przetwórstwa Spożywczego "Piekarnia Dąbkowski"
Damian GodzińskiDyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Piotr GrzymowiczPrezydent Olsztyna 
Sławomir GutkowskiPrezes Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe"
Kamil IwankiewiczDyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie
Henryk KamińskiPrezes SPRINT SA
Marek KarólewskiPrezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Grzegorz KierozalskiDyrektor Krajowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Radosław KołeckiDyrektor Oddziału PKO BP SA
Adam KrynickiPrezes KRYNICKI RECYKLING SA
Adam KrzyśkówPrezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kazimierz KujawaPrzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej MASPEX
Barbara KułakowBiuro Rachunkowe BRBK
Wiesław ŁubińskiKanclerz Loży Olsztyńskiej Business Centre Club
Marek MorzeDyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie
Konrad Krzysztof NowakPrezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie
Marek NowogrodzkiWiceprezes DFM sp. z o.o.
Małgorzata OświęcimkoDyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu
Eliza Popławska-JodkoDyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM
Stefan ProcykDyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
Lech PrzybylskiDyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
Dariusz RaczPrezes Zarządu Firmy ITM w Olsztynie
Katarzyna SiemaszkoPrezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie
Magdalena Statuckap.o. Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Agata TrzcianowskaDyrektor Personelu MICHELIN Polska
Aneta Wiecha-WasilukDyrektor Oddziału ZUS w Olsztynie
Krzysztof WiśniewskiDyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
Jacek WiśniowskiBurmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Mieczysław WłosZastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agnieszka WysockaDyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeń Citi Handlowy
Henryk ŻuchowskiDyrektor Oddziału Regionalnego KRUS