Rada Patronacka

Wydział Nauk Ekonomicznych od początku swego istnienia, czyli od 1995 r., a więc jeszcze pod nazwą Wydziału Zarządzania, miał bardzo bliskie kontakty z przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji otoczenia biznesu, o czym świadczy chociażby grono fundatorów insygniów dziekańskich i liczne uczestnictwo przedstawicieli biznesu na pierwszej inauguracji roku akademickiego.

Od początku działalności Wydziału kolejne inauguracje i uroczystości związane z wręczeniem dyplomów zaszczycali swoją obecnością prezesi i przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu – Jan Radziemski, Henryk Kamiński i Waldemar Klocek; kanclerze loży BBC – Marek Kołakowski i Wiesław Łubiński; prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Zenon Szacherski; prezesi MPEC – Wojciech Goliat i Konrad Nowak; przedstawiciele banków – Halina Ornatowska, Jerzy Siwkiewicz i Bogdan Włodarczyk; prezes Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego – Janusz Chełchowski; przedstawiciele biznesu – Janusz i Krzysztof Skowrońscy oraz Jan Szynaka.

Skład osobowy przyjaciół Wydziału zmieniał się, jednak większość ww. stworzyła trzon przyszłej Rady Patronackiej. Kontakty ze środowiskiem pozauczelnianym wyróżniały Wydział Nauk Ekonomicznych UWM pod tym względem wśród innych jednostek w kraju i z czasem były naśladowane. Z początku spontaniczne relacje ze światem biznesu, przejawiające się w udziale w świętach wydziałowych, fundowaniu nagród studentom, skromnym sponsoringu, powoli zacieśniały się i zaczęły dotyczyć również programów dydaktycznych, udziału w zajęciach, szczególnie na studiach podyplomowych, praktyk i staży naukowych, organizowania seminariów dyplomowych w ww. firmach, prowadzenia badań i ekspertyz. Wywołało to potrzebę formalizowania kontaktów, co znalazło wyraz w postaci powołania 27 listopada 2002 r. Rady Patronackiej Wydziału przez ówczesnego Dziekana prof. dr. hab. Romana Kisiela.

Pierwszy Zarząd Rady ukonstytuował się 9 stycznia 2003 r. w składzie: przewodnicząca mgr Halina Ornatowska – dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP SA, zastępcy przewodniczącej: dr Waldemar Sekściński – dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie i mgr Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W latach 2009–2010 funkcję przewodniczącego pełnił mgr inż. Jan Karetko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Od października 2010 r. do listopada 2016 r. Radzie przewodniczył Jerzy Siwkiewicz – dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.

Ostatnie posiedzenie Rady Patronackiej miało miejsce 19 listopada 2016 r. Omówiono na nim propozycje dalszej współpracy oraz dokonano wyboru nowego jej przewodniczącego. W wyniku głosowania na kadencję 2016–2020 jednomyślnie został wybrany Andrzej Ryński – wiceprezes REMONDIS. Po posiedzeniu Rady wszyscy jej członkowie udali się na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Ekonomicznych (19 listopada 2016 r.)

 

Skład Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

 1.  

Artur Chojecki

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

 1.  

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 1.  

Jarosław Słoma

I Zastępca

Prezydenta Olsztyna

 1.  

Andrzej Ryński

Wiceprezes - Przewodniczący Rady Patronackiej 

REMONDIS

 1.   

Marcin Burza

Prezes

Warmińsko - Mazurskiego Klubu Biznesu

 1.  

Wiesław Łubiński

Kanclerz Loży Olsztyńskiej

Business Centre Club

 1.  

Henryk Kamiński

Prezes

SPRINT

 1.  

Adam Krynicki

Prezes

KRYNICKI RECYKLING S.A.

 1.  

Iwona Bendorf-Bundorf

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1.  

Konrad Krzysztof Nowak

Prezes

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

w Olsztynie

 1.  

Jan Szynaka

Prezes

Szynaka Meble Sp. z o.o

 1.  

Kazimierz Kujawa

Przewodniczący

Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej MASPEX

 1.  

Zbigniew Dąbkowski

Przedsiębiorca

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Piekarnia Dąbkowski”

 1.  

Janusz Skowroński

Prezes

Tewes-Bis Sp. z o.o.

 1.  

Mieczysław Włos

Zastępca Dyrektora

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie

 1.  

Zbigniew Ciechomski

Prezes

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

 1.  

Zbigniew Nadrowski

Zastępca Dyrektora

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 1.  

Dariusz Wasiela

Zastępca Dyrektora

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 1.  

Damian Godziński

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

 1.  

Henryk Żuchowski

Dyrektor

Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

 1.  

Roman Dawidowski

Prezes

Działdowskiej Agencji Rozwoju

 1.  

Hanna Błońska

Dyrektor

Oddziału Okręgowego NBP w Olsztynie

 1.  

Radosław Kołecki

Dyrektor

Oddziału Banku Polskiego PKO w Olsztynie

 1.  

Elżbieta Krasowska-Jaworska

Prezes

Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie

 1.  

Tomasz Drapiński

Dyrektor

Regionalnego Centrum Rozliczeń Citi Handlowy

 1.  

Michał Ćwiekowski

Dyrektor

Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski

 1.  

Sławomir Gutkowski

Prezes

Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe”

 1.  

Magdalena Drozdowicz

Prezes Fundacji

Uniwersytet Dzieci w Olsztynie

 1.  

Marek Morze

Dyrektor

Urzędu Statystycznego w Olsztynie

 1.  

Wojciech Samulowski

Dyrektor

Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 1.  

Stanisław Szatkowski

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Olsztynie

 1.  

Agnieszka Antoniuk-Rumak

Wicedyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu

 1.  

Jacek Wiśniowski

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

 1.  

Małgorzata Oświęcimko

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

 1.  

Krzysztof Wiśniewski

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

 1.  

Lech Przybylski

Dyrektor

IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

 1.  

Stefan Procyk

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

 1.  

Barbara Kułakow

Biuro rachunkowe BRBK

 1.  

Dariusz Racz

Prezes

Zarządu Firmy ITM w Olsztynie

 1.  

Agata Trzcianowska

Dyrektor Personelu Fabryki

MICHELIN POLSKA S.A.