Komisje Wydziałowe

Przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych w komisjach senackich i uczelnianych w kadencji 2016-2020

KOMISJE SENACKIE
Komisja Rozwoju Uczelni i Finansówprof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
Komisja ds. Kadrowychdr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
Komisja ds. Dydaktycznych

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

dr Tomasz Wierzejski

Komisja ds. Naukidr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowejdr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
Komisja Statutowadr hab. Janusz Heller, prof. UWM
KOMISJE UCZELNIANE
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentówdr Tomasz Wierzejski
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentówdr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickichprof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. - przewodniczący
dr hab. Wiesława Lizińska, prof UWM - członek
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM - członek
Komisja Etykidr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
Uczelniany Zespół ds. Promocjidr Karol Wojtowicz
Kolegium Wydawniczedr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
Rada Biblioteczna

dr Magdalena Wojarska

KOMISJE WYDZIAŁOWE
Komisja ds. Przewodów Doktorskich
 1. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.
 3. dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
 4. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
 5. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
 6. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 7. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Komisja Konkursowa
 1. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. - przewodniczący
 2. dr hab. Krzysztof Krukowski - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
 4. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 5. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 6. dr Jacek Michalak (przedstawiciel ZNP)
 7. dr inż. Mirosława-Witkowska Dąbrowska (NSZZ „Solidarność”)
Komisja Oceniająca
 1. prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.  - przewodniczący
 2. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
 4. dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
 5. dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM
 6. dr Marek Garbowski
 7. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 8. dr inż. Mirosława-Witkowska Dąbrowska (NSZZ „Solidarność”)
 9. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM (przedstawiciel ZNP)
 10. Emil Walendzik przedstawiciel doktorantów
 11. przedstawiciel studentów
Komisja Programowa (dydaktyczna)
 1. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. dr Tomasz Wierzejski - z-ca przewodniczącej
 3. dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
 4. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
 5. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 6. dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
 7. dr Marek Siemiński
 8. dr Zbigniew Nasalski
 9. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 10. dr Wioletta Wierzbicka
 11. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 12. Marta Walczewska - przedstawiciel doktorantów
 13. przedstawiciel studentów
Komisja Wyborcza
 1. dr inż. Jacek Michalak - przewodniczący
 2. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 3. dr Karolina Babuchowska
 4. dr Waldemar Kozłowski
 5. dr Grzegorz Szczubełek
 6. dr inż. Katarzyna Chrobocińska
 7. mgr Aneta Maciejewska
 8. mgr inż. Bożena Mioduszewska
 9. przedstawiciel studentów
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
 1. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
 3. dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
 4. dr Krzysztof Nyklewicz
 5. dr Waldemar Kozłowski
 6. dr Jacek Michalak (przedstawiciel ZNP)
 7. mgr Małgorzata Banasiak
Komisja Nauki
 1. dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.
 3. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
Komisja Inwentaryzacyjna
 1. dr Sylwia Stachowska - przewodnicząca
 2. dr Lesław Markowski
 3. mgr Robert Popiołek
Komisja Skrutacyjna
 1. dr hab. Wojciech Kozłowski - przewodniczący, prof. UWM
 2. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 3. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 4. mgr Aneta Maciejewska
 5. przedstawiciel studentów
Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. dr Tomasz Wierzejski - przewodniczący
 2. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 3. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 4. dr Agnieszka Stanowicka
 5. dr Krzysztof Nyklewicz
 6. dr Mirosław Kowalewski
 7. dr hab. Iwona-Czaplicka-Kozłowska
 8. dr Waldemar Kozłowski
 9. dr Karolina Babuchowska
 10. dr Jolanta Rosłon
 11. Donata Sawulska - przedstawiciel doktorantów
 12. przedstawiciel studentów
Zespół ds. Promocji Wydziału
 1. dr inż. Zbigniew Nasalski - przewodniczący
 2. dr Dominika Kuberska
 3. dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła
 4. dr Karol Wojtowicz
 5. dr Paweł Merło
 6. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 7. dr Sylwia Stachowska
 8. dr Dominika Jakubowska
 9. dr Magdalena Wojarska
 10. dr Renata Burchart
 11. dr Marcin Janusz
 12. Marzena Słomka - przedstawiciel doktorantów
 13. przedstawiciel studentów
Wydziałowy opiekun Studentów Niepełnosprawnychmgr Magdalena Raczyńska
Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracydr inż. Jarosław Mioduszewski
Przedstawiciel Wydziału w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy w jednostkach UWMmgr Izabela Serocka