Porozumienia międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa na Wydziale jest realizowana na podstawie umów zawartych przez Senat UWM z zagranicznymi jednostkami naukowymi:

  • Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie – umowa obowiązuje od 2011 r. na czas nieokreślony.
  • Narodowy Uniwersytet Zaporoski – umowa obowiązuje w latach 2012-2017.
  • Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu w Duszanbe – umowa obowiązuje od 2012 r. na czas nieokreślony.
  • Kazachski Narodowy Uniwesrytet Rolniczy w Ałmacie  – umowa obowiązuje w latach 2014-2019.
  • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze – umowa obowiązuje w latach 2014-2019.
  • Cepese – Research Centre for the study of Population, Economics and Society (Portugalia) – umowa obowiązuje w latach 2014-2019.
  • Państwowy Uniwersytet Połocki (Białoruś)– umowa obowiązuje w latach 2014-2019.
  • Metropolitalny Uniwersytet w Manchesterze- umowa obowiązuje w latach 2016-2021.