Międzynarodowa mobilność akademicka i kształcenie kadr

 Mobilność
Pracownicy WNE aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach, panelach i innych wydarzeniach organizowanych poza granicami Polski. W latach 2017-2020 wygłosili wiele referatów w trakcie wydarzeń organizowanych przez podmioty zagraniczne z różnych krajów, m.in.: Białorusi, Chorwacji, Czech, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Tadżykistanu, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto, w ramach programów międzynarodowych prowadzą za granicą zajęcia dla studentów uczelni partnerskich.

 Kształcenie kadr
Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju programach stażowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W latach 2019-2020 wzięli udział w stażach naukowych i naukowo-dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach naukowych w Norwegii (Falo Institute for Labour and Social Research), Hiszpanii (Universidade de Vigo), Niemczech (Universität Duisburg-Essen), Rumunii (Romanian-American University), Portugalii (Polytechnic Institute of Setubal), Wielkiej Brytanii (Edinburgh Naper University), Czechach (Prague University of Economics and Business), Stanach Zjednoczonych (James Madison University, Harvard University, University of Massachusetts Amherst) i na Litwie (Agiculture Academy of Vytautas Magnus University, Lithuanian University of Health Science).

Poniżej zamieszczono lokalizację wybranych aktywności naukowo-dydaktycznych pracowników Wydziału.