Kształcenie anglojęzyczne

 Logistics
Od roku akademickiego 2019/2020 na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie w ramach zakresu Logistics realizowane są studia w języku angielskim. Program kształcenia został opracowany wspólnie z Politechniką w Setubal (Portugalia) – uznanym ośrodkiem akademickim specjalizującym się w szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu logistyki.

 Lektoraty językowe
Studenci WNE uczestniczą w zajęciach z zakresu nauki języków obcych prowadzonych przez lektorów Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie. Zajęcia z języka obcego prowadzone są dla studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

 Zajęcia dla studentów programu Erasmus+
Kadra WNE co roku przygotowuje szeroką ofertę przedmiotów w języku angielskim, które oferowane są studentom przyjeżdżającym na WNE w ramach wymiany międzynarodowej w programie Erasmus+. Informacji na temat realizowanych zajęć udzielają Wydziałowi Koordynatorzy programu Erasmus+.

 Zajęcia prowadzone przez gości zza granicy
Ważnym obszarem, za pomocą którego dąży się do umiędzynarodowienia kształcenia, jest nawiązywanie i zacieśnianie współpracy ze środowiskiem akademickim zza granicy. W jej ramach na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbywają się zajęcia w języku angielskim prowadzone przez zagranicznych wykładowców. Od 2017 r. w zajęciach ze studentami uczestniczyli goście m.in. z: Litwy, Włoch, Czech, Portugalii czy też Łotwy.

 Akademia Biznesu UWM w Olsztynie
Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych mają możliwość aplikowania na realizowany przez Akademię Biznesu dwusemestralny program pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości UWM” przygotowujący studentów UWM i doktorantów UWM i PAN do prowadzenia własnej, innowacyjnej działalności gospodarczej oraz rozwoju osobistego potencjału przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzone są na nim przez polskich i zagranicznych wykładowców. W ramach dotychczasowych edycji „Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości UWM” wykłady w języku angielskim przeprowadzili goście z Włoch, Rumunii i Stanów Zjednoczonych.