Opis projektu


CEL PROJEKTU

Celem głównym jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji dydaktycznych przez 40 nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie poprzez realizacje szkoleń z zakresu języka angielskiego, innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w  Olsztynie, tj. nauczycieli akademickich w rozumieniu art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, których okres zatrudnienia obejmuje udział w projekcie i  prowadzenie zajęć ze studentami z wykorzystaniem nabytych umiejętności przez co najmniej 1 semestr bezpośrednio po zakończeniu wsparcia.

Informacje na temat rekrutacji dostępne są TUTAJ

ZALOŻENIA PROJEKTU

Uczestnictwo w projekcie obejmuje:

  1. ukończenie przez każdego uczestnika szkoleń tematycznych zaplanowanych w projekcie,
  2. wdrożenie nabytych kompetencji w proces dydaktyczny poprzez realizację (bądź rozpoczęcie realizacji) semestru zajęć.