Aktualności


Ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej do udziału w projekcie
nr POWR.03.04.00-00-D140/16 pn. „Wzmocnienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich z  Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie”

 

Wydział Nauk Ekonomicznych rozpoczyna rekrutację dodatkową do projektu podnoszącego kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WNE UWM w Olsztynie (dot. szkolenia pn. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych). Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej Wydziału, pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wne/wne-z-powerem.

Wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny w  zakładce REKRUTACJA (http://www.uwm.edu.pl/wne/wne-z-powerem/rekrutacja) i stronie BIP UWM w Olsztynie (http://bip.uwm.edu.pl/node/5596). Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o  zapoznanie się z jego treścią.

Rekrutacja odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Termin składania:

11.09.2018 r. – 14.09.2018 r. w godz. 9.00-13.00

 

Miejsce składania:

Biuro projektu

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 4, pok. 6

 

Wyniki rekrutacji przekażemy drogą mailową.