Sukces czasopisma

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikację w tych czasopismach „Olsztyn Economic Journal” uzyskał 13 punktów w wyniku oceny parametrycznej.

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM Redaktor Naczelna „Olsztyn Economic Journal”