Praktyki, staże, praca

Informacje o zdalnej formie zaliczenia praktyk kierunkowych 2019-2020

Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych (I stopień kształcenia)

Regulamin praktyk dyplomowych realizowanych przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (II stopień kształcenia: Ekonomia, Zarządzanie)

Wzór umowy praktyk studenckich


 --- OFERTY PRACY ---

Praktykant/Stażysta

Młodszy specjalista ds. Public Relations

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - specjalista ds. projektów z udziałem środków unijnych zobacz ofertę

CITI AMBASSADORS PROGRAM treść oferty


 Młodszy koordynator (nowe)


Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR w Bartążku.


"Staże Prezesa NBP" 2019

Program "Staże Prezesa NBP", zwany dalej "Programem" jest organizowany przez Narodowy Bank Polski.

Zobacz regulamin Programu 


  Stażysta ds. Rekrutacji

Zobacz wiecęj


 Zagraniczne staże dla studentów studów licencjackich i magisterskich

organizator: firma City-Interships

Lokalizacja:

USA: Nowy Jork, Waszyngton D.C., Boston, Chicago, Miami, San Diego,

Los Angeles, San Francisco.

Europa: Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona, ​​Florencja, Rzym, Zurych.

Reszta świata: Sydney, Hong Kong, Buenos Aires

Staż obejmuje naukę w zagranicznych firmach oraz liczne szkolenia i warsztaty.


 INFORMACJA O PRAKTYKACH W ZUS

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ubiegający się o praktykę w ZUS zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i dostarczenia do ZUS m.in.:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego dotyczącego studenckiej praktyki zawodowej w ZUS (formularz w załączeniu),
  • programu praktyk,
  • umowy o realizację praktyki studentów z informacją, że ubezpieczenie NNW student wykupuje we własnym zakresie oraz wzmianką o tym, że praktyka jest bezpłatna,
  • praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie praktyk (kserokopia polisy). Zobacz Więcej  Formularz aplikacyjny