Praktyki, staże, praca

Informacje o zdalnej formie zaliczenia praktyk kierunkowych 2019-2020

Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych (I stopień kształcenia)

Regulamin praktyk dyplomowych realizowanych przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (II stopień kształcenia: Ekonomia, Zarządzanie)

Wzór umowy praktyk studenckich


Program stypendialny 

Program stypendialny jest skierowany do STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny POBYT W NIEMCZECH m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizganie, Moguncji oraz ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat.

Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp.

Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej:

licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak i pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo pod  linkiem   [1]oraz na naszym FACEBO [2]OK'U [2].

Termin składania wniosków upływa 31.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na maila komisja.stypendialna@gfps.pl


--- OFERTY PRACY ---

Młodszy koordynator (nowe)


Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR w Bartążku.


"Staże Prezesa NBP" 2019

Program "Staże Prezesa NBP", zwany dalej "Programem" jest organizowany przez Narodowy Bank Polski.

Zobacz regulamin Programu 


  Stażysta ds. Rekrutacji

Zobacz wiecęj


 Zagraniczne staże dla studentów studów licencjackich i magisterskich

organizator: firma City-Interships

Lokalizacja:

USA: Nowy Jork, Waszyngton D.C., Boston, Chicago, Miami, San Diego,

Los Angeles, San Francisco.

Europa: Londyn, Paryż, Madryt, Barcelona, ​​Florencja, Rzym, Zurych.

Reszta świata: Sydney, Hong Kong, Buenos Aires

Staż obejmuje naukę w zagranicznych firmach oraz liczne szkolenia i warsztaty.


 INFORMACJA O PRAKTYKACH W ZUS

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ubiegający się o praktykę w ZUS zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i dostarczenia do ZUS m.in.:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego dotyczącego studenckiej praktyki zawodowej w ZUS (formularz w załączeniu),
  • programu praktyk,
  • umowy o realizację praktyki studentów z informacją, że ubezpieczenie NNW student wykupuje we własnym zakresie oraz wzmianką o tym, że praktyka jest bezpłatna,
  • praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie praktyk (kserokopia polisy). Zobacz Więcej  Formularz aplikacyjny