Studia stacjonarne

Ostatnia aktualizacja: 23/12/2021 11:00

S E M E S T R   Z I M O W Y  2021/2022

Szanowni Państwo,
aby rozwiać pojawiające się wątpliwości informuję, że zajęcia od 3 stycznia zaczynamy według planu I tygodnia.
Z poważaniem,
dr Marek Siemiński
Prodziekan ds. Studenckich

* * *

W związku z hybrydowym systemem nauczania w semestrze zimowym 2021/22 realizacja planu zajęć może zostać zmodyfikowana. Prosimy sprawdzać komunikaty.

Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams z podziałem na kierunki, rodzaje i lata studiów

EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok III
 ̶
Seminaria -

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok II
Analityka gospodarcza-
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe-
Finanse, bankowość i ubezpieczenia-
Seminaria

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok III
 ̶
Seminaria -

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Logistyka
Marketing i zarządzanie produktem
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami-
Logistics-
Seminaria

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok IIIRok IV
 ̶
Seminaria  

 

Lokalizacja sal dydaktycznych występujących w planach:
43 – pl. Cieszyński 1
P3 – ul. R. Prawocheńskiego 3
P19 – ul. R. Prawocheńskiego 19
H14 – ul. J. Heweliusza 14
BU – Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12b
Ocz. 4 – ul. M. Oczapowskiego 4
Ocz. 11 – sale Wydziału Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11
RCI – Regionalne Centrum Informatyczne, ul. Słoneczna 54


ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - moduł UL (rejestracji żetonowej w USOS) na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 "Zapisy na przedmioty do wyboru


Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022


REZERWACJE SAL


Rezerwacje sal mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie. Prześlij zapotrzebowanie na adres: mioduska@uwm.edu.pl

SPRAWDŹ Harmonogram wykorzystania sal


Rezerwacja sal wydziałowych w czasie sesji. Rezerwacje sal mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie. Prześlij zapotrzebowanie na adres: mioduska@uwm.edu.pl

Zobacz grafik rezerwacji.