Studia stacjonarne

 W dniu 2 października zajęcia rozpoczynają się od godziny 13.00

 I tydzień od 2 października

  II tydzień od 8 października

 

 S E M E S T R  Z I M O W Y  2018/2019

 Drodzy Studenci,

proszę zaglądać na stronę, bo mogą nastąpić zmiany w planach a także zaglądać do ogłoszeń (pod planami) - przejdź


EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO 

UWAGA STUDENCI !!!

I rok kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne)

Nastąpiły zmiany w grupach dziekańskich!!!

Prosimy o zapoznanie się z nimi w systemie USOS!!!

 

KierunekRok IRok IIRok III
Ekonomia
Seminarium  

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Analityka gospodarcza

 
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Seminarium 

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie
Seminarium  

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Seminarium 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok IIIRok IV
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Seminarium
   

Opisy sal

Ramowa organizacja roku akademickiego 2018/2019

ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - modułu UL na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym oku akademickiego 2018/2019  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


OGŁOSZENIA:

UWAGA STUDENCI !!!

I rok kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne)

Nastąpiły zmiany w grupach dziekańskich!!!

Prosimy o zapoznanie się z nimi w systemie USOS!!!