Studia stacjonarne

 

 S E M E S T R  LETNI  2018/2019

 Drodzy Studenci,

proszę zaglądać na stronę, bo mogą nastąpić zmiany w planach a także zaglądać do ogłoszeń (pod planami) - przejdź


EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO 

 

KierunekRok IRok IIRok III
Ekonomia
Seminarium  

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Analityka gospodarcza

 
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Seminarium 

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie
Seminarium  

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
 
Logistyka-
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem-
Zarządzanie zasobami ludzkimi-
Seminarium 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok IIIRok IV
Zarządzanie i inżynieria produkcji 
Seminarium
    

Opisy sal

ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - modułu UL na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


Ramowa organizacja roku akademickiego 2018/2019


Rezerwacja sal wydziałowych. Zobacz grafik rezerwacji.

Rezerwacje sal mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie. Prześlij zapotrzebowanie na adres: mioduska@uwm.edu.pl 


OGŁOSZENIA:


(dodano: )