Studia stacjonarne

 S E M E S T R  L E T N I  2017/2018

Drodzy Studenci,

proszę zaglądać na stronę, bo mogą nastąpić zmiany w planach a także zaglądać do ogłoszeń (pod planami) - przejdź


 

EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO 

 

KierunekRok IRok IIRok III
Ekonomia
Seminarium  

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok IIPowrót do góry
Ekonomia międzynarodowa
 
Rynki i marketing
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Analityka gospodarcza 
Seminarium

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie
Seminarium  

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Seminarium

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Seminarium
   

Opisy sal

Ramowa organizacja roku akademickiego 2017/2018

ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - modułu UL na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym oku akademickiego 2017/2018  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


Przydatne druki podań:

Podanie o indywidualną organizację studiów >>>Podanie o warunek>>>Podanie o wydanie duplikatu legitymacji>>>


OGŁOSZENIA:

Zajęcia z  przedmiotu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (EiPPE)

dla I roku kierunku Ekonomia (studia II stopnia)

w dniach 25.04.2018 r. 

są  przeniesione z sali 432/43 (sala komputerowa) do sali numer 19 przy ul. Oczapowskiego 4.