Studia niestacjonarne

S E M E S T R  Z I M O W Y  2017/2018

 Drodzy Studenci,

proszę zaglądać na stronę, bo mogą nastąpić zmiany w planach a także zaglądać do ogłoszeń (pod planami) - przejdź

 

EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO 

 

KierunekRok IRok IIRok III
Ekonomia
  
Seminarium 
Grupy  

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Seminarium
Grupy 

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie
Seminarium 
Grupy  

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Seminarium
Grupy 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Seminarium 
Grupy  

Opisy sal

Plan zjazdów na semestr zimowy

Ramowa organizacja roku akademickiego 2017/2018

ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - modułu UL na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym oku akademickiego 2017/2018  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


Przydatne druki podań:

Podanie o indywidualną organizację studiów >>>Podanie o warunek>>>Podanie o wydanie duplikatu legitymacji>>>


Ogłoszenia:

Wykład obowiązkowy  - Ergonomia

Ekonomia, Zarządzanie (RiZF, ZIiN) – II rok, II stopień

26 stycznia 2018 r.  - godz. 16.00- 17.30 (piątek)  - a. Gotowca


Ochrona własności intelektualnych (wykład obowiązkowy)

Ekonomia  - I stopień rok II

12.01.2018 r. (piątek)  - godz. 17.00-18.30 s. P8 ul. Prawocheńskeigo 19