Studia niestacjonarne

S E M E S T R  Z I M O W Y  2017/2018

 Drodzy Studenci,

proszę zaglądać na stronę, bo mogą nastąpić zmiany w planach

 

UWAGA I ROK

Odbiór legitymacji w Sali Rady Wydziału (18)

Studia niestacjonarne:

 6.10.2017 r. (piątek) 10.30.-14.30

7.10.2017 r. (sobota) 9.00-13.00

 

EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO 

 

KierunekRok IRok IIRok III
Ekonomia
  
Seminarium 
Grupy  

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
Seminarium
Grupy 

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie
Seminarium 
Grupy  

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

 

SpecjalnośćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Seminarium
Grupy 

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

 

KierunekRok IRok IIRok III
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Seminarium 
Grupy  

Opisy sal

Plan zjazdów na semestr zimowy

Ramowa organizacja roku akademickiego 2017/2018

ZAPISY W SYSTEMIE USOS  - modułu UL na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym oku akademickiego 2017/2018  http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


Przydatne druki podań:

Podanie o indywidualną organizację studiów >>>Podanie o warunek>>>Podanie o wydanie duplikatu legitymacji>>>


Ogłoszenia: