Studia niestacjonarne

Ostatnia aktualizacja: 03/01/2022 08:30

Zmieniono plan studiów dla II roku Ekonomii (studia 1 stopnia) oraz III roku studiów Zarządzanie i Inżynierii Produkcji

S E M E S T R   Z I M O W Y  2021/2022

UWAGA zmiana terminów!
I rok Ekonomii - 1 stopień (studia niestacjonarne)
wykład z mikroekonomii z dnia 7.01 (zjazd 9 - piątek) przeniesiony na 15.01 (zjazd 10 - sobota) w godz. 17.00-19.15

wykład z przedmiotu do wyboru (KTE) z 15.01 (zjazd 10 - sobota) odbędzie się 7.01 (zjazd 9 - piątek) w godz. 17.45-20.00

* * *

Wykłady z przedmiotu Etykieta dla studentów niestacjonarnych studiów 1 stopnia
na kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Kod do zajęć zdalnych w MS Teams: 0dbpwyh

* * *

UWAGA!
I rok Ekonomii - 1 stopień (studia niestacjonarne)

wykład z mikroekonomii z dnia 26.11 (zjazd 6 - piątek) przeniesiony na 4.12 (zjazd 7 - sobota) w godz. 17.00 – 19.15
wykład z przedmiotu do wyboru (KF) z 4.12 (zjazd 7 - sobota) odbędzie się 26.11 (zjazd 6 - piątek) w godz. 18.00-20.15

* * *

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się zdalnie Kody MS Teams są następujące:
aim60lo - (studia 1 stopnia): I rok Ekonomii, Zarządzania oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji
cjzdbtw - (studia 2 stopnia): I rok Ekonomii i Zarządzania

* * *

UWAGA!
I rok Zarządzania, gr. 5 - studia licencjackie

zmiana sali ćw. przy przedmiotach: podstawy zarządzania (aula/Ocz. 4), mikroekonomia (s. 19/Ocz. 4), matematyka (s. 340/43)

 

UWAGA!
III rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji
(prowadzący prof. Z. Brodziński) oraz III rok Ekonomii (prowadzący dr D. Rzeczkowski)
począwszy od najbliższego zjazdu (5-7 XI 2021) seminarium dyplomowe będzie odbywało się w sali nr 1/P19.

* * *

W związku z hybrydowym systemem nauczania w semestrze zimowym 2021/22 realizacja planu zajęć może podlegać modyfikacjom. Prosimy sprawdzać komunikaty.

* * *

Informacja dotycząca kodów zespołów do przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" została podana na tej podstronie.

* * *

Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams z podziałem na kierunki, rodzaje i lata studiów

Plan zjazdów na semestr ZIMOWY 2021/2022

EKONOMIA STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok III
 ̶
Seminaria-

 

EKONOMIA STOPNIA DRUGIEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok II
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe-
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesowe (gr. 1)-
Finanse, bankowość i ubezpieczenia (gr. 2)-
Seminaria

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok III
 ̶
Seminaria-

 

ZARZĄDZANIE STOPNIA DRUGIEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok II
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Logistyka
Seminaria

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STOPNIA PIERWSZEGO

Zakres/typ zajęćRok IRok IIRok IIIRok IV
 ̶
Seminaria--

 

Lokalizacja sal dydaktycznych występujących w planach:
43 – pl. Cieszyński 1
P3 – ul. R. Prawocheńskiego 3
P19 – ul. R. Prawocheńskiego 19
H14 – ul. J. Heweliusza 14
BU – Biblioteka Uniwersytecka, ul. M. Oczapowskiego 12b
Ocz. 4 – ul. M. Oczapowskiego 4
Ocz. 11 – sale Wydziału Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11
RCI – Regionalne Centrum Informatyczne, ul. Słoneczna 54

Lokalizacje do pobrania w pliku


Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022


Plan zjazdów na semestr ZIMOWY 2021/2022


REZERWACJE SAL

Rezerwacji sal w terminach weekendowych można dokonywać bezpośrednio przez kontakt mejlowy: halina.orszulak@uwm.edu.pl