Egzamin dyplomowy (instrukcje, harmonogramy)

Aktualizacja: 28/09/2020

Szanowni Studenci,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem studiów przystąpienie do egzaminu dyplomowego wymaga spełnienia określonych procedur. Dotyczą one także odbioru dyplomów, czy okresu posługiwania się legitymacją studencką. Na niniejszej stronie zamieszczono informacje związane z ww. wymogami, harmonogramy egzaminów dyplomowych, informacje ogólne, wspólne oraz szczegółowe dla poszczególnych kierunków studiów. Ich znajomość pozwoli na bezproblemowe przygotowanie do obrony prac i obsługę w Dziekanacie.


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych

Procedura Dyplomowania w ramach SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w stanie zagrożenia epidemicznego (zwłaszcza procedura odbywania egzaminu dyplomowego w par. 2)

Obsługa Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Szczegółowy terminarz egzaminów dyplomowych (obron) - 30 WRZEŚNIA 2020 - wszystkie kierunki i rodzaje studiów


Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp.

 


Ekonomia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp. a także Załącznik 1 (wybór opcji dyplomu) oraz Załącznik 2 (wykaz złożonych dokumentów).

 


Zarządzanie

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Formalności związane ze złożeniem pracy dyplomowej, opłatami, odbiorem dyplomu itp. a także Załącznik 1 (wybór opcji dyplomu) oraz Załącznik 2 (wykaz złożonych dokumentów).