Nauki o zarządzaniu i jakości

Decyzjami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołano zespół ds. dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości, a także przewodniczącego zespołu.

 

Zespół ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości tworzą:

 1. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM – przewodniczący Zespołu
 2. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM - z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
 4. dr hab. Joanna Banach, prof. UWM
 5. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 6. dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
 7. dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
 8. dr Joanna Dynowska
 9. dr Waldemar Kozłowski
 10. dr Sylwia Stachowska
 11. dr hab. Anna Strychalska-Rudzewicz
 12. dr Piotr Szamrowski